[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

21 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมคณะอนุกรรมการเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน
กศน.อำเภอพล ประชุมคณะอนุกรรมการเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล เพื่อวางแผนการเรียนการสอนและการสอบในเดือนพฤศจิกายน
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวในงานสรุปผลการดำเนินงาน ๖ เดือนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
กศน.อำเภอมัญจาคีรีไปจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวในงานสรุปผลการดำเนินงาน ๖ เดือนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอฯไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้าง กศน. ๗ แขวง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ นครเวียงจันทร์
ผอ.กศน.อำเภอฯไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้าง กศน. ๗ แขวง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ นครเวียงจันทร์
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานมหกกรมกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานมหกกรมกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 3และงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานกศน. ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานทอดผ้าป่าอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 กันยายน 2556
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานทอดผ้าป่าอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ วัดศิริพนปุญญาวาส บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวางประจำเดือน วันที่ 2 กันยายน 2556
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวางประจำเดือน วันที่ 2 กันยายน 2556
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแวงน้อยเข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอแวงน้อย โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประทานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556
กศน.อำเภอแวงน้อยเข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอแวงน้อย โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประทานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อุบลรัตน์เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2556 ณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
กศน.อุบลรัตน์เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2556 ณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้เข้าร่วมขบวน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในงาน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย
กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้เข้าร่วมขบวน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในงาน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย นำทีม กศน.อำเภอมัญจาคีรี โดย นายสุรินทร์ หว่างจิตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ประจำปี 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556
8 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเข็มวิทยพัฒน์และเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2556 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จ.หนองคาย
ครู กศน.อำเภอพล เข้ารับเข็มวิทยพัฒน์และเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2556
8 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมขบวนรำแคนคำขวัญจังหวัดขอนแก่น กีฬา กศน.เกมส์ ณ จังหวัดหนองคาย
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมขบวนรำแคน กีฬา กศน.เกมส์ ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดขอนแก่น
8 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กศน.อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลโนนข่า ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเด็ล หมู่ที่ 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล เตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.บางละมุง จ.ชลบุรี
คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า คณะกรรมการ กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมปรึกษาหารือเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.บางละมุง จ.ชลบุรี
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทศบาลบ้านไผ่
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทศบาลบ้านไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมเตรียมความพร้อมการประเิมินฯและ กีฬา กศน.เกมส์
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมคณะครู กศน.อำเภอพล รับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล ชั้น ๒
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว : การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว : การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนชุมชน นำโดย นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และ Dr.Ka Saleumsouk อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน สปป.ลาว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
31 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กสน.กลุ่มโซนภูผาแดงซ้อมรำและเดินพาเหรดขบวนแห่ไหมไทยอีกครั้ง
ซ้อมรำขบวนไหมไทย
30 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ เรือนจำอำเภอพล
กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการราชทัณฑ์สมานฉันท์ เรือนจำอำเภอพล โดยนำผู้ต้องขังประพฤติตนดีออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างจิตอาสา การเสียสละและคืนคนดีสู่สังคม
30 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กศน.ยุคใหม่ ในการยกระดับคุณภาพสู่สากล โดยดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย กศน.ยุคใหม่ ในการยกระดับคุณภาพสู่สากล โดยดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05