[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

8 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2556 โดยที่ว่าการปกครองอำเภอพล
กศน.ตำบลโนนข่า อบต.โนนข่า ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอบต.โนนข่า
8 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แม่
พระในบ้าน ซึ่งบางคนอาจจะลืมหรือไม่เคยคิดถึงเลย
8 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๘๑ ต้น ๘๑ พรรษามหาราชินี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๘๑ ต้น ๘๑ พรรษามหาราชินี โดยกศน.อำเภอพล ร่วมกับที่ว่าการปกครองอำเภอพลและสวนพฤษศาสตร์เมืองพล ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขต12
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขต12
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ(ไหว้พระ9วัด)
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ(ไหว้พระ9วัด)
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการจบม.6ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพ
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการจบม.6ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแวงใหญ่
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบบอล
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนองเต่า อำเภอบ้านแฮด
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฯ ระยะที่ 1 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านไผ่
จัดแข่งขันกีฬากศน.บ้านไผ่เกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่2 โดยนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สจ.เขต 2 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอแวงน้อย เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนวัดจุมพลวรพรตอุปถัมภ์ บ้านโคกสูง ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวง
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง จัดโดย อบต.โนนข่า ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
อบต.โนนข่า จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า จำนวน 200 คน จาก 9 หมู่บ้าน
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน.ตำบล 12 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กรกฏาคม 2556
นางสาวสุวิรัตน์ ปากดี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน, นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย , นางสุกัญญา คนล่ำ และนางนิตยา วิชัยเนาว์ ครูอาสาสมัครฯ ออกประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน.ตำบล 12 ตำบล
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองนาคำ จัดกิจกรรมสัมมนาอาสาสมัครและส่งเสริมการอ่านทั่วบ้านทั้วเมือง
นางสาวพัชรินทร์ จารย์โพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองนาคำได้จัดกิจกรรมสัมมนาอาสาสมัครการอ่านเชิงปฏิบัติการ โดยคัด
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้(โซนมิตรภาพ) ณ อบต.โสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (โซนมิตรภาพ)เพื่อพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 ณ อบต.โสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านแฮด
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านไผ่
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โครงการทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าอาสภาวาส ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ตำบลเกมส์ อำเภอโนนศิลา ประจำปี 2556
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศับอำเภอโนนศิลา
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภออุบลรัตน์ จัดกิจกรรมค่ายอาเซี่ยน
กศน.อุบลรัตน์จัดกิจกรรมค่ายอาเซี่ยน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญประจำฐานต่างๆ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05