[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

5 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้(โซนโนนแท่นพระ)
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (โซนโนนแท่นพระ) กศน.ต.ลอมคอม, กศน.ต.โคกสง่า, กศน.ต.เพ็กใหญ่และ กศน.ต.หนองมะเขือ ณ โรงเรียนคูขาด (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนังสือภาคอิสานครั้งที่1(I-SAN BOOK 2013)
กศน.อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนังสือภาคอิสานครั้งที่1(I-SAN BOOK 2013) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษากศน.
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษากศน. ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง
3 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณสวนสัตว์เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
3 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุ
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุ
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 (I-SAN BOOK 2013)
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 (I-SAN BOOK 2013) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00-20.00 น. ทุกวัน
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ กศน.อำเภอทุกแแห่ง กรอก G-mail ของสถานศึกษา เพื่อรับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ กศน.
ขอให้ กศน.อำเภอทุกแแห่ง กรอก G-mail ของสถานศึกษา เพื่อรับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ กศน.
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (โซนทุ่งพึงพืด)
กศน.อำเภอพล จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (โซนทุ่งพีงพืด) เพื่อพัฒนาผู้เรียนนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/56
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษาที่ 1/2556
นายชูชาติ หรัญรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะครู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาและชี้แจ้งนโยบายการศึกษาของ กศน.ให้นักศึกษารับทราบ
28 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับ และบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับ และบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
28 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัด โครงการทัศนศึกษา\"สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4\" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด\\\"สาธิตวิชาการครั้งที่ 4\\\" ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า ต้อนรับ อาจารย์มาลินี ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ
นายชูชาติ หรัญรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่าพร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับ อาจารย์มาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.โนนข่า และ กศน.ต.หนองมะเขือ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบ\"เฮือนกาชาด\"
กศน.ตำบลโนนข่าและ กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบ\"เฮือนกาชาด\"
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนแดง เข้าร่วมอบต.สัญจร และ กศน.ตำบลเปื่อยใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมตามอัธยาศัย
จัดโครงการส่งเริมการอ่านเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
24 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพลและกศน.อำเภอแวงน้อย โครงการปฐมนิเทศประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน) ณ หอประชุมอำเภอพล โดย กศน.อำเภอพล ศูนย์เทียบระดับการศึกษาพื้นที่อำเภอพลและอำเภอแวงน้อย
24 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
23 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
23 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า จัดทำคุ้มหมู่บ้านส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ สภอ.เวียงเก่าและชาวบ้าน หมู่บ้านโพธ์ หมู่3 ตำบลในเมือง จัดทำคุ้มหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
21 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา
กศน.อำเภอพล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา วันที่ 21 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล ประกอบด้วย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ ครู อาสาสมัคร ครู กศน.ตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 31 คน
21 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.เพ็กใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ กศน.ต.เพ็กใหญ่
นายสมบูรณ์ บุญแย้ม กศน.ต.เพ็กใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2556 โดยเรียนเชิญ ส.จ.คจิตร พงศ์คำพันธ์ เป็นประธาน ณ กศน.ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05