[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

31 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอเวียงเก่า ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา กศน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศติดตาม สนับสุนุนประชาธิปไตย
ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศติดตาม สนับสุนุนประชาธิปไตย
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง...
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 อบต.เพ็กใหญ่ ณ สนาม อบต.เพ็กใหญ่
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล มอบหมายให้นางสาวสุวิรัตน์ ปากดี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล ครูอาสาสมัครและคณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 อบต.เพ็กใหญ่
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เปิดห้องสมุดประชาชนและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเขาสวนกวาง
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เปิดห้องสมุดประชาชนและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเขาสวนกวาง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงาน กศน.
Download เล่มยุทธศาสตร์ กศน.เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 อบต.โนนข่า
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล มอบหมายให้นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 อบต.โนนข่า ณ หอประชุม อบต.โนข่า
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล มอบหมายให้นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ระหว่างในวันที่ 3 - 6 มกราคม 2556 จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยออกให้บริการ 1.มุมส่งเสรมิการอ่าน 2.ให้คำปรึกษานักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า การพบกลุ่
23 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นายชูชาติ หรัญรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กศน.อำเภอเวียงเก่า กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำข้อตกลงและความร่วมมือ เพื่อให้การศึกษาของ กศน.เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อปวงชน จัดขึ้น ณ.กศน.อำเภอเวียงเก่
20 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจกรรม/ผู้รับบริการการเรียนรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจกรรม/ผู้รับบริการการเรียนรู้
20 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดโครงการศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/55
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล จัดโครงการศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการคัดกรองหนังสือจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
การประชุมคณะกรรมการคัดกรองหนังสือจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ผอ.นิ่มนวล อัครพิทยาอำพน
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ผอ.นิ่มนวล อัครพิทยาอำพน
24 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
16 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แบบตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
15 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการส่งข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2
รายงานการส่งข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2
27 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน
21 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
17 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการส่งข้อมูลสตรี ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2555
รายงานการส่งข้อมูลสตรี ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2555
16 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการส่งข้อมูลสตรี ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2555
รายงานการส่งข้อมูลสตรี ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/21 ->
<< 20 21 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05