[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองมะเขือ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลหนองมะเขือ
คณะครู กศน.ตำบลหนองมะเขือ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลหนองมะเขือ
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมคณะครู ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมคณะครูนโยบายเร่งด่วนจัดกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดประชุมครู กศน.เดินหน้าปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดประชุมครู กศน.ทั้งหมดเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนา”ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศสนามสอบ กศน.อ.มัญจาคีรี
การนิเทศสนามสอบ กศน.อ.มัญจาคีรี วันที่ 20-21 ก.ย. 57
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการจัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมทุ่งคูน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอหนองเรือ
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอหนองเรือ
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภออุบลรัตน์
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภออุบลรัตน์ วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ กศน.อ.อุบลรัตน์
14 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดงานวัน กศน...รู้ รัก สามัคคี คน กศน. ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดงานวัน กศน.รู้ รัก สามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภารกิจ กศน.ตำบลฯ
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล พร้อมด้วยคณะครู หน.กศน.ตำบล 12 ตำบล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอโนนศิลา
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอโนนศิลา
7 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมกัน”ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”ด้วยการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างและออกแบบกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯอำเภอมัญจาคีรี
ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีทุกคนได้ใช้แรงงาน ความรู้ ความคิดละความสามัคคี ร่วมกัน “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”
7 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมออกรายการ ETV นำเสนองานพิพิธภัณฑ์พ่อของแผ่นดินและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ นางมาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาสัมภาษณ์ออกรายการ สายใย กศน. ซึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง ETV
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนประจำปี 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด โครงการจังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปี2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด โครงการจังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปี2557 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
คณะครู กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการพัฒนาสักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ขอเชิญรับชมรายการบ้านหนังสืออัจฉริยะในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 10.00น.-11.00น. ทางช่อง NBT
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ETV ใด้ทำการถ่ายทำบ้านหนังสืออัจฉริยะในเขตอำเภอเขาสวนกวาง
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ รุ่นที่ 1
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพล สนามสอบ N-Net กศน.อำเภอพล
นักศึกษา กศน.อำเภอพล สอบ O-Net และ N-Net ณ สนามสอบโรงเรียนพล ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05