[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

23 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชี้แนะการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศึกษานิเทศก์และคณะได้เดินทางมานิเทศการเรียนการสอนของบุคลากรครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวางรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นประจำภาคเรียนที่1/2557
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีส่งทีมฟุตบอลครู กศน.และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอมัญจาคีรีคัพ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรีส่งทีมฟุตบอลครู กศน.และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอมัญจาคีรีคัพ๒๕๕๗
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัครฯกศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดการเรียนการสอนผู้ลืมหนังสือที่บ้านขุมดิน
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทีมครูอาสาสมัครฯและครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ออกพื้นที่สู่ชุมชนบ้านขุมดินและจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มผู้ลืมหนังสือ
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอน้ำพองเข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอน้ำพองเข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดนวการาม ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขวัญใจ ในงาน SPOT NIGHT ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขวัญใจ ในงาน SPOT NIGHT ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานมหกรรม กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4 กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานมหกรรม กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4 กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมุกดาหาร
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัครฯกศน.อำเภอมัญจาคีรีออกพื้นที่ดำเนินงานติดตามประเมินการรู้หนังสือรายบุคคลและจัดการเรียนการสอนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือรายหมู่บ้าน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมครูอาสาสมัครฯกศน.อำเภอมัญจาคีรี(จำนวน ๓ คน)ได้ออกพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับผู้ไม่รู้หนังสือถึงบ้าน
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาสวนกวาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวางเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาสวนกวาง ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวางจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. โดยคณะกรรมการทำการประเมินเชิงประจักษ์ บรรณารักษ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556
สำนักงาน กศน. โดยคณะกรรมการทำการประเมินเชิงประจักษ์ บรรณารักษ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอน้ำพอง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง \"เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน\"
กศน.อำเภอน้ำพอง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง \"เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน\" วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน”และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”ตามรอยพ่อหลวง”
เมื่อวันที่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ต้อนรับกลุ่มครูและนักศึกษา กศน.จาก กศน.ตำบลหนองแปนโดยการนำของครูออนซึ่งเป็นหัวหน้ากศน.ตำบลหนองแปนและคณะ จำนวน ๒๐ คน
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “นายสมบูรณ์ วงวาท”โดย อบจ.ขอนแก่นและ อบต.สวนหม่อน
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(อบจ.ขอนแก่น)และ อบต.สวนหม่อนได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “นายสมบูรณ์ วงวาท”
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนอกค่าย ณ วัดเขาบุญมีดาราราม ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กิจกรรมนอกค่าย 5 ส ณ วัดเขาบุญมีดาราราม (วัดทุ่งคา) ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรอบกองไฟค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายวชิราวุธ
กิจกรรมการแสดงรองกองไฟต่ายย่อยที่ 11 นกยุง 1- นกยูง 4 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05