[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอำเภอและระดับตำบลฯ
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล ทีมปฏิบัติมวลชนระดับอำเภอและทีมปฏิบัติการระดับตำบล ร่วมประชุมซักซ้อมฯ
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมบรรณารักษ์ ,ครูอาสาฯและหน.ครู กศน.ตำบล
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติการปองดองสมานฉันท์ของ กศน.
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จักปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีระดมกำลังจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กองร้อย อส.อำเภอมัญจาคีรี
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะครู.กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ระดมกำลังร่วมกันพัฒนาพื้นที่กองร้อย อส.อำเภอมัญจาคีรี
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดพิธีบวงสรวงขอขมาศาลพระเกษตรวัฒนาและจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตร ปวช.กศน.และสายสามัญ
มื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น.กศน.อำเภอมัญจาคีรี โดยคณะครู กศน.ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงขอขมาต่อศาลพระเกษตรวัฒนาและพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตร ปวช.กศน.
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2557
ผอ.กศน.อำเภอพล และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2257 ณ ห้อง ICT ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล
27 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอน้ำพอง กศน.อำเภอเวียงเก่า กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมรับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญสำหรับนักศึกษากศน. ณ สวนสัตว์ขอนแก่น(เขาสวนกวาง)
กศน.อำเภอน้ำพอง กศน.อำเภอเวียงเก่า กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมรับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญสำหรับนักศึกษากศน. ณ สวนสัตว์ขอนแก่น(เขาสวนกวาง) วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับพนักงานราชการของสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับพนักงานราชการของสำนักงาน กศน.ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค.2557 ณ โรงแรมสบายโฮเตล จ.นครราชสีมา
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นและคณะครู กศน. เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นและคณะครู กศน. เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET และการสอบเทียบระดับฯ ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET และการสอบเทียบระดับฯ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 พ.ค.2557
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน \"มหกรรมนัดพบตลาดงาน สร้างฐานอาชีพ ขอนแก่น ๕๗\"
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน \"มหกรรมนัดพบตลาดงาน สร้างฐานอาชีพ ขอนแก่น ๕๗\" วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ
คณะครู กศน.ตำบล 12 ตำบล เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการคัดเลือกผลงานการจัดการศึกษาหลักสูตรอาเซียน
โครงการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาและบรรยากาศการคัดเลือกผลงานการจัดการศึกษาหลักสูตรอาเซียน
15 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
12 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
5 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์มหามงคล ทำบูญเมือง 100 ปี อำเภอพล
กศน.อำเภอพล ร่วมทำบูญเมือง 100 ปี อำเภอพล โดยตั้งโรงทานบริเวณที่ว่าการอำเภอพล พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบล 12 ตำบล ส่วนราชการ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2557
3 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ(วันที่ 3)
ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ รับมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมและนำเสนอผลงานวิจัย
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น และกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมต้อนรับท่านกล้านรงค์ จันทึก กรรมการห้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น และ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมต้อนรับท่านกล้านรงค์ จันทึก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05