[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการ \"รักการอ่าน\" ร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอชุมแพและ กศน.อำเภอน้ำพอง
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการ \"รักการอ่าน\" ร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอชุมแพและ กศน.อำเภอน้ำพอง ในงาน สุดยอด กศน. 30 เมษายน 2557
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน กิจกรรมการอ่าน ณ กศน.อำเภอน้ำพอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน กิจกรรมการอ่านในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ กศน.อำเภอน้ำพอง
25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
24 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ
นายประสิทธฺิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล นำทีมงานวิจัยนำเสนอผลงานการวิจัย ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นิเทศติดตามผลการดำเนินงานอำเภอพระยืน
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นิเทศติดตามผลการดำเนินงานอำเภอพระยืน
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ) จังหวัดขอนแก่น
22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดพิธีสรงน้ำเจ้าคุณปู่ฯและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู กศน.
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีนำคณะครูกศน.ร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคุณปู่(ท่านเจ้าเมืองมัยจาคีรี) ณ ศาลเจ้าคุณปู่ฯ
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอพล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงกานต์
นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย นำคณะครู กศน.อำเภอพล รดนำ้ขอพร ผอ.กศน.อำเภอพล เนื่องในวันสรงกรานต์
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล นำคณะครู กศน.สรงน้ำพระขอพรเจ้าคณะอำเภอพล
กศน.อำเภอพล นำคณะครู กศน. ทำบุญสรงน้ำพระ ขอพรเจ้าคณะอำเภอพล เนื่องในวันสรงกานต์ขึ้นปีใหม่ของไทย
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมใจปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอฯเนื่องในวันรักการอ่าน
นื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันรักการอ่าน คณะครูกศน.อำเภอมัญจาคีรีจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอมัญจาคีรี
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล จัดอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น ณ ห้อง ICT ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล
กศน.อำเภอพล ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอพล จัดอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นแก่คณะครู กศน.อำเภอพล
31 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
24 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ณ กศน.อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
15 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและทักษะการเรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและทักษะการเรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำ โด
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแวงน้อย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอแวงน้อย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าประชุมสัมมนาจัดตั้งชมรมลูกเสือชาวบ้านและอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอมัญจาคีรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้นำคณะครู กศน.เข้าร่วมประชุมสัมมนาจัดตั้งชมรมลูกเสือชาวบ้าน
8 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี บ้านไผ่ แวงน้อย และแวงใหญ่ ร่วมจัดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ กศน
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอมัญจาคีรี บ้านไผ่ แวงน้อย และกศน.อำเภอแวงใหญ่ได้มีการจัดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ กศน. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ หนองเรือจัดให้ : คณะครู กศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกับคณะทีมงานอาคารสถานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ หนองเรือจัดให้ : คณะครู กศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกับคณะทีมงานอาคารสถานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันพัฒนาอาคาร สถานที่ ใน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05