[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย ณ ขอนแก่น”
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย ณ ขอนแก่น”ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมเพื่อพิจารณายอดสตรีศรีขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมเพื่อพิจารณายอดสตรีศรีขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 -16.30 น.
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพันธวาศิษฏ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีส่งคณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดค่ายกิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้เรียน
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดค่ายกิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้เรียน
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการกศน.และดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการกศน.และดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ
14 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและของดีอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่11-15 กุมภาพันธ์ 2557
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและของดีอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธาน
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3 กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลกุดเค้า(เขตเทศบาล) กศน.สวนหม่อน กศน.คำแคน โดยท่าน ศน.องอาจ
กศน.อำเภอมัญจาคีรี รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3 กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลกุดเค้า(เขตเทศบาล) กศน.สวนหม่อน กศน.คำแคน โดยท่าน ศน.องอาจ
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลตัดสินคำขวัญโครงการ \"จังหวัดขอนก่นสร้างสุข ลดอบายมุข\" งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลตัดสินคำขวัญโครงการ \"จังหวัดขอนก่นสร้างสุข ลดอบายมุข\" งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
8 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้า
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเเรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัล
6 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเวียงเก่า เปิดศูนย์ศึกษาอาเซียน outdoor
กศน.อำเภอเวียงเก่า เปิดศูนย์ศึกษาอาเซียน outdoor เพื่อส่งเสริมการศึกษาอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประประชาชนทั่วไป
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมเดินขบวนเนื่องในงานกล้วยไม่ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมเดินขบวนเนื่องในงานกล้วยไม่ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)
กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีขอนแก่นและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
23 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชนบท รับการนิเทศการสอนจากต้นสังกัด
กศน.ชนบท รับการนิเทศการสอนจากต้นสังกัด
23 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชนบท ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (สมศ.)
กศน.ชนบท ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก รอบ 3
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนข่า รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอนฯ
นางสุขุมาภรณ์ สงวนกิติพะันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบาย ฯ ณ กศน.ตำบลโนนข่า
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบาย ฯ
กศน.อำเภอพล รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติฯ
12 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05