[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มกราคม2557 กศน.อำเภอพล รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กศน.อำเภอพล รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ กศน.อำเภอพล ตรวจเอกสารเพิ่มเติมและสรุปตัวบ่งชี้พร้อมข้อเสนอแนะ
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มกราคม 2557 คณะกรรมการ สมศ.ลงพื้นที่ กศน.ตำบล ชมการสาธิตการสอน กิจกรรม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอพล
คณะกรรมการ สมศ. ลงพื้นที่ กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ กศน.ตำบลโสกนกเต็นและ กศน.ตำบลหนองแวงนางเบ้า ชมสาธิตการสอน กิจกรรม กลุ่มอาชีพต่างๆ
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศึกษาทางไกล หลักสูตรอาเซียนศึกษา
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศึกษาทางไกล หลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ บริเวณ กศน.อำเภอพล
ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผอ.กศน.อำเภอพลและนายอำเภอพล ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กศน.อำเภอพล รับการประเมินคุณภาพรอบสาม
รองเลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและให้กำลัใจ กศน.อำเภอพล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
3 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำ กศน.อำเภอพล
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำ กศน.อำเภอพล ในการรับ สมศ. วันที่ 6-8 มกราคม 2557
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการนิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการนิเทศจากอาจารย์มาลินี สุนทรศร และคณะนิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษากศน.
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษากศน. ณ กศน.ตำบลเขาสวนกวาง
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กศน.เขาสวนกวาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น(เขาสวนกวาง)
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการกศน.ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยในการขับขี่เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน ณ กศน.ตำบลดงเมืองแอม
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการกศน.ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยในการขับขี่เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน ณ กศน.ตำบลดงเมืองแอม
30 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงาน Happy day...Golden night ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอพล ร่วมงาน Happy day ... Golden night ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
กศน.อำเภอพล ร่วมเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 2 ก.พ. 2557 จัดโดยที่ว่าการอำเภอพล
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและงานคลินิกเกษตรฯ ณ อ.กระนวน
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและงานคลินิกเกษตรฯ ณ อ.กระนวน
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์มานิเทศการเรียนการสอนของครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายองอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์และคณะ(จำนวน ๓ ท่าน)ได้เดินทางมาติดตามการเรียนการสอนของครู
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านแฮดนำนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง
กศน.อำเภอบ้านแฮดนำนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคณะครู กศน.อำเภอแวงน้อย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคณะครู กศน.อำเภอแวงน้อย
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมพิธีถวายพระพรชัย 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล
คณะครู กศน.อำเภอพล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช อำเภอพล นำข้าราชการทุกภาคส่วน กลุ่มต่างๆ ฯ แสดงความจงรักภักดี ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
10 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
10 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดปฐมนิเทศก์นักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2556
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดปฐมนิเทศก์นักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05