[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ผอ.นิ่มนวล อัครพิทยาอำพน

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


ประเมินวิทยฐานะ   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์  ผอ.นิ่มนวล   อัครพิทยาอำพน

(ผอ.กศน. อำเภอสีชมพู)   วันที่  31   กรกฎาคม   2555

กรรมการประเมิน

          1.  ดร.กล้า   สมตระกูล           ประธานกรรมการ

          2.  รศ.ดร. ลักขณา   สิรวัฒน์      กรรมการ

          3.   นายฐิตินันท์   สาธเนตร       กรรมการ

          4.  อาจารย์ศิริพร   ชูโชติ          เลขานุกร

     

     

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดเข้าชม : 933


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน. 29 / ก.ค. / 2557
      สำนักงาน กศน. โดยคณะกรรมการทำการประเมินเชิงประจักษ์ บรรณารักษ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 29 / ก.ค. / 2557
      กศน.อำเภอน้ำพอง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง \"เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน\" 28 / ก.ค. / 2557
      สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 28 / ก.ค. / 2557
      กศน.อำเภอมัญจาคีรีส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน”และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”ตามรอยพ่อหลวง” 28 / ก.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05