[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ผอ.นิ่มนวล อัครพิทยาอำพน

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


ประเมินวิทยฐานะ   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์  ผอ.นิ่มนวล   อัครพิทยาอำพน

(ผอ.กศน. อำเภอสีชมพู)   วันที่  31   กรกฎาคม   2555

กรรมการประเมิน

          1.  ดร.กล้า   สมตระกูล           ประธานกรรมการ

          2.  รศ.ดร. ลักขณา   สิรวัฒน์      กรรมการ

          3.   นายฐิตินันท์   สาธเนตร       กรรมการ

          4.  อาจารย์ศิริพร   ชูโชติ          เลขานุกร

     

     

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดเข้าชม : 979


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการจัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 18 / ก.ย. / 2557
      การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอหนองเรือ 18 / ก.ย. / 2557
      การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภออุบลรัตน์ 18 / ก.ย. / 2557
      กศน.อำเภอมัญจาคีรีจัดงานวัน กศน...รู้ รัก สามัคคี คน กศน. ทำความดีเพื่อพ่อหลวง 14 / ก.ย. / 2557
      กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภารกิจ กศน.ตำบลฯ 12 / ก.ย. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05