[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ ผอ.นิ่มนวล อัครพิทยาอำพน

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


ประเมินวิทยฐานะ   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์  ผอ.นิ่มนวล   อัครพิทยาอำพน

(ผอ.กศน. อำเภอสีชมพู)   วันที่  31   กรกฎาคม   2555

กรรมการประเมิน

          1.  ดร.กล้า   สมตระกูล           ประธานกรรมการ

          2.  รศ.ดร. ลักขณา   สิรวัฒน์      กรรมการ

          3.   นายฐิตินันท์   สาธเนตร       กรรมการ

          4.  อาจารย์ศิริพร   ชูโชติ          เลขานุกร

     

     

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดเข้าชม : 924


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 23 / ก.ค. / 2557
      สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 23 / ก.ค. / 2557
      กศน.อำเภอชนบท ร่วมแห่เทียนพรรษา 16 / ก.ค. / 2557
      การประชุมเตรียมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 15 / ก.ค. / 2557
      กศน.อำเภอมัญจาคีรีเร่งปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงอำเภอมัญจาคีรี 10 / ก.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05