[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556


 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์  มติที่ประชุมให้แต่งกายไว้ทุกข์ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. เรื่อง นโยบายรณรงค์ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มติที่ประชุมสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยให้แต่ละอำเภอคัดเลือก คำขวัญและกลอนลำ รณรงค์ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ที่นักศึกษา กศน.แต่งขึ้น อย่างน้อยอำเภอละ ๑ คำขวัญ
๓.เรื่องเสนอเพื่อทราบ การเดินทางของคณะ กศน.จังหวัดขอนแก่น ไปช่วยเหลือ ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการต้อนรับ ฯพณฯ ท่านว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมงานสุดยอดภาษา วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๔. เรื่องการรับสมัคร ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเข้ารับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน ๑๖๘ อัตรา และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
  


เข้าชม : 784


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กกต.ขอนแก่น เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล 16 / พ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอพล เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบลโนนข่า 16 / พ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล 28 / ก.พ. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 13 ก.พ. 2558 ตำบลเพ็กใหญ่และตำบลหัวทุ่ง 28 / ก.พ. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 12 ก.พ. 2558 ตำบลโคกสง่าและตำบลลอมคอม 28 / ก.พ. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05