[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑

อังคาร ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.อัจฉรา  สากระจาย  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.57 ณ จังหวัดนนทบรี ในการประชุมครั้งนี้ มีรองเลขาธิการ กศน. คือ นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการครั้งนี้ จำนวน ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าชม : 664


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กกต.ขอนแก่น เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล 16 / พ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอพล เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบลโนนข่า 16 / พ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล 28 / ก.พ. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 13 ก.พ. 2558 ตำบลเพ็กใหญ่และตำบลหัวทุ่ง 28 / ก.พ. / 2558
      กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 12 ก.พ. 2558 ตำบลโคกสง่าและตำบลลอมคอม 28 / ก.พ. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05