[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

5 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๕ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
27 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำโดยดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.ขอนแก่น จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดการจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกา
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน. ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.ขอนแก่น จัดการประชุมการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่ม กศน.จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่ม กศน.จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.ขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. นางมาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น วางพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.ขอนแก่น ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ดร.อัจฉรา สากระจาย ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารผ่านดาวเทียม
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารผ่านดาวเทียมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สังกัดกองพลทหารม้าที่ ๓ และ....
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๙๘ คน โดยดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.ขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2557
29 พฤศจิกายน 2557 กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมขบวนแห่เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2557 โดยนำขบวนประชาสัมพันธ์เทศกาลงานไหมด้วยภาษาอาเซียน 3 ภาษา
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
นายชัยยศ อื่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจโครงการส่งเสริมการอ่านและการจัดทำแผนจุลภาค กศน.อำเภอเขาสวนกวาง
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.กศน.จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม..
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
นายชัยยศ อื่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจโครงการส่งเสริมการอ่านและการจัดทำแผนจุลภาค กศน.อำเภอเขาสวนกวาง
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.กศน.จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. มอบนโยบายและจุดเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด ไหว้พระขอพรหลวงพ่อพระใส เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดการประชุมผู้บริหาร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์กร จัดทำ Job Description ของกลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
วานนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์กร จัดทำ Job Description ของกลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ บ้านไร่ไววา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมวิทยากรกระบวนการแกนนำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการแกนนำ กศน.จังหวัดขอนแก่น หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ โรงแรมเมเจอแกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างว
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
คิดอย่างไรกับการใช้คูปอง กศน.
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร กศน. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การใช้คูปอง กศน. ในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
สำรวจความต้องการเรียนรู้ของประชาชนนอกระบบโรงเรียน
สำรวจความต้องการเรียนรู้ของประชาชนนอกระบบโรงเรียน
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคารถเช่า เพื่อมาใช้ในราชการ สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
ประกาศสอบราคารถเช่า มาใช้ในราชการ สำนักงาน กศน.ขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05