[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

27 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้าย
ป้าย
20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก
กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก
25 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
PHPMaker8
PHPMaker8
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6yup
6yup แยกรายอำเภอและประเภท
1 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Otop Mini MBA
Otop
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
FM2013
FM2013
15 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DMS
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Sound ตัดต่อ
Sound ตัดต่อ
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 51
หลักสูตร 51
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 44
หลักสูตร 44
10 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน
การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน
9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
การสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความต้องการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน
ความต้องการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน
9 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับการรู้หนังสือ
ระดับการรู้หนังสือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05