[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557-  หนังสือราชการ เรื่อง รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบเทียบระดับฯ 

-  
หนังสือราชการ เรื่อง การดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีการประเมินเทียบระดับฯ
 

-  
หนังสือราชการ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเทียบระดับฯ 

     
-  บัญชีรายละเอียดแนบท้าย กศน.อำเภอชุมแพ 

     -  
บัญชีรายละเอียดแนบท้าย กศน.อำเภอน้ำพอง 

     -  
บัญชีรายละเอียดแนบท้าย กศน.อำเภอบ้านไผ่ 

     -  
บัญชีรายละเอียดแนบท้าย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น 

-  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสนามสอบเทียบระดับฯ 

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเทียบระดับฯ
 
เข้าชม : 483
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05