[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

16 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ขอนแก่น เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล
คณะครู กศน.ต.โนนข่า นำคณะกกต.ขอแก่น เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล
16 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบลโนนข่า
กศน.อำเภอพล ร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล
กศน.อำเภอพล ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดผักสีเขียวอำเภอพล
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 13 ก.พ. 2558 ตำบลเพ็กใหญ่และตำบลหัวทุ่ง
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลเพ็กใหญ่และตำบลหัวทุ่ง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 12 ก.พ. 2558 ตำบลโคกสง่าและตำบลลอมคอม
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโคกสง่าและตำบลลอมคอม ณ ห้องประชุม อบต.โคกสง่า
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 11 ก.พ. 2558 ตำบลหนองมะเขือและตำบลโนนข่า
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองมะเขือและตำบลโนนข่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 10 ก.พ. 2558 ตำบลหนองแวงนางเบ้าและตำบลเก่างิ้ว
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแวงนางเบ้าและตำบลเก่างิ้ว ณ ห้องประชุม อบต.หนองแวงนางเบ้า
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ วันที่ 9 ก.พ. 2558 ตำบลโสกนกเต็นและตำบลโจดหนองแก
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโสกนกเต็นและตำบลโจดหนองแก
28 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาในระดับอำเภอและท้องที่ฯ
กศน.อำเภอพล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฯ หมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ของโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำอำเภอพล
1 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวางเข้าร่วมงานไก่ย่างและของดีอำเภอเขาสวนกวางประจำปี2558
กศน.อำเภอเขาสวนกวางเข้าร่วมงานไก่ย่างและของดีอำเภอเขาสวนกวางประจำปี2558ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแวงน้อย เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558
กศน.อำเภอแวงน้อย เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558
3 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บ้านพักนายอำเภอพล
กศน.อำเภอพล ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ณ บ้านพักนายอำเภอพล
2 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหใม่ Blue Jeans& White Shirt Night Happy New Year 2015
กศน.อำเภอพล ร่วมงาน Blue Jeans& White Shirt Night Happy New Year 2015 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
28 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล สังสรรค์มอบความสุขและขวัญกำลังใจซึ่งกันและกัน
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล สังสรรค์มอบความสุช ขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงาน กศน. ปี 2557
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.57 ณ จังหวัดนนทบรี
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานเพลงดนตรี กวีในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานเพลงดนตรี กวีในสวนศิลป์ ณ สวนประตูเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการ
วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการ ณ วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอมัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ออกร้านนิทรรศการงานไหมนานาชาติ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอมัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ออกร้านนิทรรศการงานไหมนานาชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 9 ธันวาคม 2557
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ออกนิทรรศการงานไหมนานาชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ออกนิทรรศการงานไหมนานาชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05