[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
กศน.ขอนแก่น กศน.สร้างสรรค์ ==> http://www.youtube.com/watch?v=Balvpn0shNM

ขับเคลื่อนนครขอนแก่น นครแห่งการอ่าน ==> http://www.youtube.com/watch?v=2d25rimZKjM

6 เดือน 6 คุณภาพ กศน.ขอนแก่น ==> http://www.youtube.com/watch?v=Owk7rPvLdms

ขับเคลื่อน กศน.สู่ประชาคมอาเซียน ==> http://www.youtube.com/watch?v=deUb5zTfELc
 
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2556 ==> http://youtu.be/rE5PzGrdOLk
 


เข้าชม : 3735
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05