[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

รายงานเป็นหมวดหมู่

สถานะ
การศึกษา
วิชาชีพที่ต้องการเรียน
สถานที่ที่ต้องการเรียนอาชีพ
ลักษณะภูมิประเทศ

ผลที่คาดหวัง

ระดับการรู้หนังสือ

ความต้องการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน

 เข้าชม : 1894
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05