[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
รายงานระดับอำเภอ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ อำเภอ ชาย หญิง รวม จากสนง.สถิติ ขก. คิดเป็นร้อยละ
1 กระนวน 3820 7932 11752            73,769              16
2 เขาสวนกวาง 3358 3459 6817            35,536              19
3 โคกโพธิ์ไชย 6269 6408 12677            23,996              53
4 ชนบท 8029 8492 16521            46,015              36
5 ชุมแพ 13872 14306 28178           115,768              24
6 ซำสูง 2013 2206 4219            22,465              19
7 น้ำพอง 16994 17256 34250           106,811              32
8 โนนศิลา 3693 3943 7636            24,853              31
9 บ้านไผ่ 25687 27062 52749            95,263              55
10 บ้านฝาง 7075 7775 14850            50,572              29
11 บ้านแฮด 11680 11862 23542            30,474              77
12 เปือยน้อย 5001 4998 9999            18,718              53
13 พระยืน 4736 4734 9470            32,448              29
14 พล 20053 21043 41096            82,124              50
15 ภูผาม่าน 8311 8343 16654            21,160              79
16 ภูเวียง 11779 12970 24749            67,754              37
17 มัญจาคีรี 12744 13279 26023            68,199              38
18 เมือง 12193 17591 29784           365,639               8
19 เวียงเก่า 4262 4309 8571            18,881              45
20 แวงน้อย 9339 9552 18891            39,968              47
21 แวงใหญ่ 3577 4108 7685            27,560              28
22 สีชมพู 32442 32079 64521            73,050              88
23 หนองนาคำ 4391 4525 8916            22,220              40
24 หนองเรือ 16024 17362 33386            87,846              38
25 หนองสองห้อง 7926 8176 16102            74,215              22
26 อุบลรัตน์ 6639 7057 13696            41,328              33
รวมทั้งสิ้น 261907 280827 542734         1,666,632              33

เพศ
สถานศึกษา ชาย หญิง รวม
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 261907 280827 542734
ลักษณะพื้นที่
สถานศึกษา ลักษณะพื้นที่
พื้นที่ปกติ พื้นที่สูง
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 434932 107802การศึกษาสูงสุด

สถานศึกษา การศึกษาสูงสุด รวม
ไม่จบประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย/ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท ป.เอก
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 48392 264067 115740 72358 17981 22864 1102 230 542734สถานะการศึกษาในปัจจุบัน

สถานศึกษา สถานะการศึกษาในปัจจุบัน รวม
กำลังศึกษา ไม่ได้ศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 112480 430254 542734

อาชีพปัจจุบัน

สถานศึกษา อาชีพปัจจุบัน รวม
ข้าราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ/พนง.รัฐเกษียณ ค้าขาย/ธุรกิจ เกษตรกร รับจ้าง พระ/นักบวช ไม่ประกอบอาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 11018 17458 3456 33501 213349 157803 1731 104418 542734

 
ต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใด

สถานศึกษา ต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใด รวม
การศึกษาเพื่ออ่านออกเขียนได้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่ต้องการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 105997 26221 99973 98557 20899 46564 5435 1441 137647 542734


 
วิธีเรียน

สถานศึกษา ต้องการเรียนขั้นพื้นฐานด้วยวิธีใด รวม
พบกลุ่ม ทางไกลและเทคโนโลยี เทียบระดับการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 154709 36561 55664 246934ระดับชั้นที่ต้องการจบ

สถานศึกษา ต้องการเรียนจบสูงสุดชั้นใด รวม
ม.ปลาย/ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท ป.เอก
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 353264 32961 133468 14827 8051 542571วัตถุประสงค์ในการเรียนอาชีพ

สถานศึกษา วัตถุประสงค์ในการเรียนอาชีพ รวม
เข้าสู่อาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม ทำอาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 168117 87809 250664 13973 520563วิธีเรียนอาชีพ

สถานศึกษา ต้องการเรียนอาชีพด้วยวิธีใด รวม
ศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ ในแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา ทางไกลและเทคโนโลยี
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 233890 72456 234303 25521 566170วันเวลาที่สะดวกต่อการเรียนอาชีพกับ กศน.

สถานศึกษา วันและเวลาที่สะดวกต่อการเรียนอาชีพกับ กศน. รวม
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์ ทุกวัน
9.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 9.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00 9.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 40301 5674 4126 152527 41797 17432 4886 1677 6016 274436เนื้อหาที่ต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานศึกษา ต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องใด รวม
สุขภาพอนามัย ประชาธิปไตย กฎหมาย เพศศึกษา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาระบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 326889 110397 132693 12795 85452 21680 40594 12899 31298 5108 5544 785349สื่อที่ต้องการเรียน

สถานศึกษา ต้องการเรียนเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสื่อประเภทใด รวม
ทีวี วิทยุ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 377202 182935 134887 164308 859332หลักสูตรอาชีพที่ต้องการให้ กศน.ตำบลเปิดสอน

สถานศึกษา ต้องการให้ กศน.ตำบลจัดหลักสูตรอาชีพใด รวม
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
109443 93147 94573 87338 64894 18923 20105 4888 11084 21088 22786 17224 14689 14115 8706 15544 25449 17728 21804 12421 5709 3132 4143 6052 13966 16022 12694 8846 8141 5075 6209 785938
สถานศึกษา ต้องการให้ กศน.ตำบลจัดหลักสูตรอาชีพใด
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ไม่ต้องการ
4254 7029 9068 10462 6145 5283 2985 1748 1227 2576 3172 4491 3923 2465 2848 1773 850 2216 3189 5490 5046 3280 2182 1789 1632 1078 1098 1798 2856 1926 55416

 


เข้าชม : 2183
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05