กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย
ตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น  40160

กิจกรรม

เขียนโดย Super User
หมวด:

..................................................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำเดือนบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวหนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานการประชุม