กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
174 ซ.วีรวรรณ ถ ซอย ดรุณสำราญ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร  043 322 090

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศน.ตำบลในเมือง กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น

ติดตั้งบริการเครื่องวัดอุณหภูมิ

ติดตั้งบริการเครื่องวัดอุณหภูมิ

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ติดตั้งบริการเครื่องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ห้องเรียนวิชาชีพและบริเวณประตู ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันโควิด 19 และเจลแอลกอฮอร์อีกด้วย

ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ application Zoom

ข่าวสารกิจกรรมสดใหม่
ติดตามผ่านทางfacebook

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนตลาดท่าพระ(ตลาดร้อยปี) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระบายบริการตัดผม-เสริมสวย ฟรี ให้กับประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ กศน.ตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณงานวิชาชีพและงายการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

งานการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พานักศึกษาวิชาชีพช่างตัดผมชายและช่างดัดผมเสริมสวย เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านละหานนา อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้มารับบริการตัดผมชายจำนวน 67คน และรับบริการตัดผมหญิง จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน

พิธีอัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมพิธีอัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประเภท "นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการฯ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Mr.Matiwut Hompromma
หมวด:

ประวัติองค์กร กศน.อำเภอมเืองขอนแก่น