กศน.อำเภอหนองนาคำ
ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง หมู่ 1 ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์  043-217086

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 156

ประวัติ กศน.อำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

หมวด: