กศน.อำเภอหนองนาคำ
ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง หมู่ 1 ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์  043-217086

กศน.อำเภอหนองนาคำ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 168

กศน.อำเภอหนองนาคำ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม 

บุคลากร กศน.อำเภอหนองนาคำ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น