กศน.อำเภอหนองสองห้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอแก่น 40190
PHONE   0-4349-1181

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนโดย Super User
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางศศิวิภา มะลิมาศ ครูผู้ช่วย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด โดยมี นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ กศน.อำเภอหนองสองห้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ

เขียนโดย Super User
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง ร่วมเป็นประธานปิดกิจกรรม โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ โครงการทำอิฐบล็อกประสาน ระหว่างวันที่ 14-24 ธันวาคม 2564 โดยมีนายไพบูลย์ ชุปวา เป็นวิทยากร พร้อมด้วย พระครูรัตนอุดมญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตคาม ที่ได้มาให้ข้อคิดและความรู้ในการทำอิฐบล็อกประสาน แก่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดป่าภูตคาม ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
 
 
 

บริจาคผ้าห่มกันหนาว

เขียนโดย Super User
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง ร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว ให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้กับน้องปีที่ 3 โดยมี ดร.เสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนายธีรวัฒน์ ถมหนวด นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองสองห้อง
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียน ของคณะครู กศน.อำเภอหนองสองห้อง

เขียนโดย Super User
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบแฟ้มการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของคณะครู กศน.อำเภอหนองสองห้อง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น