กศน.อำเภอหนองสองห้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอแก่น 40190
PHONE   0-4349-1181

จิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เขียนโดย Super User
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ที่ว่าอำเภอหนองสองห้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
 
 อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
 

ประชุมประจำสัปดาห์

เขียนโดย Super User
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง ประชุมประจำสัปดาห์ พนักงานราชการ ครูอาสาและครู กศน.ตำบลอำเภอหนองสองห้อง เพื่อมอบหมายนโยบายการทำงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองสองห้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

เขียนโดย Super User
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอหนองสองห้อง ร่วมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ กศน.อำเภอหนองสองห้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เขียนโดย Super User
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นางศศิวิภา มะลิมาศ ครูผู้ช่วย นางสาววัชริยา สีหามาตย์ นางจันทร์เพ็ญ อุ่มเกต ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยคณะครูประกาศรับบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (รายวิชาเลือกเสรี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ กศน.จังหวัดขอนแก่น