กศน.อำเภอหนองสองห้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอแก่น 40190
PHONE   0-4349-1181

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยนมสนามสอบ

เขียนโดย Super User
วันที่ 13กันยายน 2564 เวลา 13:30 น.คณะครู กศน.อำเภอหนองสองห้อง ต้อนรับ ดร.เสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายกฤษกร สังวัชรนันท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสถานที่สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ของกศน.อำเภอหนองสองห้อง อาทิ กศน.ตำบลหนองไผ่ล้อม กศน.ตำบลดอนดู่ และกศน.ตำบลโนนธาตุ
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และผู้คนกำลังยืน
 
 
 
 
 
 

นิเทศออนไลน์

เขียนโดย Super User
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมรับการนิเทศออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ผ่านระบบออนไลน์ microsoft teams โดยมี นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานคณะกรรมการนิเทศ พร้อมด้วย นายกฤษกร สังวัชรนันท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะกรรมการนิเทศ เป็นผู้ประเมินนิเทศ ในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
 
 

พิธีรับพระราชทานงบประมาณช่วยเหลือการใช้พื้นที่สำนักงาน กศน.ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และศูนย์พักคอย

เขียนโดย Super User
วันที่ 12 ส.ค.64 พ.อ.อ.กฤชพล. พรมลี. รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นางศศิวิภา มะลิมาศ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานงบประมาณช่วยเหลือการใช้พื้นที่สำนักงาน กศน.ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และศูนย์พักคอย ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
 
 
 

"ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เขียนโดย Super User
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลในสังกัด กศน.อำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมโครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันกระชายขาวและสมุนไพรอื่นๆเพื่อร่วมแสดงความเคารพจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ