ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

กศน.อำเภอโนนศิลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 #เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม 043281144

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

กศน.อำเภอโนนศิลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 #เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม 043281144

ประกาศรับสมุตรนักศึกษา

กศน.อำเภอโนนศิลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 #เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม 043281144