ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

ข่าวกิจกรรมต่างๆของ กศน.อำเภอโนนศิลา

เขียนโดย Super User
  
 
 วันที่ ๒o - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย นางสาวกัญญาณัฐ บรรจง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 
  
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
บุคคลากร​ กศน.อำเภอโนนศิลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา​ จังหวัดขอนแก่น
 
  
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา
และนางสาวกัญญาณัฐ บรรจง ครูผู้ช่วย
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
 
  
 
วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
 
  
 
วันที่ ๑o ตุลาคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลารับการนิเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ. สนามสอบโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
 
  
 
วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
 
  
 
วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย
 
  
 
วันจันทร์ที่ ๒o กันยายน ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
  
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา รับการนิเทศติดตามนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๓o  สิงหาคม  ๒๕๖๔
บุคลากร กศน.อำเภอโนนศิลา (หัวหน้า กศน. ตำบล)
เข้าร่วมโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๔
ณ กศน. อำเภอโนนศิลา
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๓o  สิงหาคม  ๒๕๖๔
บุคคลากร กศน. จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประชุมวางแผนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔
บุคคลากร กศน. จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔
บุคคลากร กศน. จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประชุมเตรียมพร้อมรับการนิเทศ และการวางแผนการดำเนินงานในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
 
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔
กศน.อำเภอโนนศิลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
 
  
 
วันจันทร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔
บุคคลากร กศน. จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 
  
 
วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
 บุคคลากร กศน. จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User

ประวัติ กศน.อำเภอโนนศิลา

ประวัติสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ  โดยมีความเป็นมาดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา  (กศน. อำเภอโนนศิลา )  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี   ๒๕๔๐  โดยใช้อาคารเอนกประสงค์บ้านเหล่าโนนคูณ   หมู่ที่  ๒  ตำบลโนนศิลา  เป็นที่ตั้งของสำนักงาน  และยังมีการจัดตั้งสาขาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนครบทุกตำบล  จำนวน  ๕  แห่ง  แต่เนื่องจากสถานที่ยังคับแคบต่อการให้บริการ  จึงได้ขอย้ายสำนักงานมาใช้อาคารสาธารณสุขมูลฐานที่วัดบ้านขอนสัก  หมู่ที่  ๔  ตำบลโนนศิลา  และในปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้ย้ายมาเช่าบ้านไม้สองชั้นเลขที่  ๑/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ  ตำบลโนนศิลา  เป็นสำนักงาน   เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการ   ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โนนศิลา   ได้รับบริจาคจากนักศึกษาและประชาชนชาวโนนศิลา    ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานบนเนื้อที่   ๒  ไร่  ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนศิลา   ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  และได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พ.ศ. ๒๕๕๑  จากเดิมชื่อ    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนศิลา   เปลี่ยนใหม่เป็น   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา   เมื่อวันที่  ๔  มี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนครอบคลุมทุกตำบล  รวมจำนวน  ๑๑  แห่ง

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น