ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอโนนศิลา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 164
 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
น.ส.นพณัฐ แท่นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย น.ส.กัญญาณัฐ บรรจง ครูผู้ช่วย น.ส.สุภัคษร เอี่ยมศรี นักวิชาการศึกษา และน.ส.นิภาภรณ์ สุ่มคำ ครูศรช. ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุด้านการบริหารพัสดุและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2465 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
นายกิตติศักดิ์ โสวงษ์ ครู กศน.ตำบลโนนแดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.อำเภอโนนศิลา 
 
 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2564
กศน.อำเภอโนนศิลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร  ณ กศน.อำเภอเขาคร้อ จังหวัดเพรชบูรณ์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
กศน.อำเภอโนนศิลา ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ กศน.อำเภอโนนศิลา
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
กศน.อำเภอโนนศิลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณข้างหอประชุมอำเภอโนนศิลา
 
 
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564
นางสาวกัญญาณัฐ บรรจง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูแกนนำ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
นางสาวนพณัฐ  แท่นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา  ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านapplication Zoom ในหัวข้อการประชุมชี้แจงการปักหมุดค้นหาคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 
 
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
นางสาวนพณัฐ  แท่นทอง ผู้อำนวยกาน กศน.อำเภอโนนศิลา 
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ก.บ.อ.
 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564
กศน.อำเภอโนนศิลาจัดโครงการอบชมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ณ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา