ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 043281144  

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 113

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบุคคลคิดเป็น มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

หมวด: