กศน.อำเภอพล
ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
PHONE  043-414824

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 132

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 สอบ N-NET วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ โรงเรียนพล แผนที่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

รายละเอียด คลิกที่นี่