กศน.อำเภอพระยืน
485 หมู่ที่1 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.พระยืน
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทร.  043-266001

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

ห้องประชุม กศน.อำเภอพระยืน

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอพระยืน​

เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ​ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอพระยืน

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันรักการอ่าน ๒ เมษายน 

สู่เมืองต้นแบบนวัตกรรมการอ่าน 

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔