กศน.อำเภอพระยืน
485 หมู่ที่1 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.พระยืน
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทร.  043-266001

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพ ชีวีมีสุข ของ กศน.ตำบลบ้านโต้น

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพ ชีวีมีสุข ของ กศน.ตำบลพระบุ

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพ ชีวีมีสุข ของ กศน.ตำบลขามป้อม

ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ กศน.ตำบลขามป้อม

 

 

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ของ

กศน.ตำบลหนองแวง สำนักงาน กศน.อำเภอพระยืน

ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ กศน.ตำบลหนองแวง

 

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข กศน.ตำบลพระยืน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน

ประจำปีงบประมาณ 2566 

ณ กศน.ตำบลพระยืน

 

ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอพระยืน

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566
ประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานราชการ และชี้แจงการเตรียมความพร้อม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพระยืน