กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1216

ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่าน  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2537  โดยอาศัยอยู่ร่วมกับศึกษาธิการอำเภอบนที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2537  ได้ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผาม่านเป็นสำนักงาน  ปัจจุบันได้ใช้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมเป็นที่ทำการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่าน มี  กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 11 แห่ง

ที่ตั้ง  ที่อยู่  หมู่ที่  1  ถนนหนองเขียด-วังสวาบ  บ้านภูผาม่าน  ตำบลภูผาม่าน  อำเภอ

ภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  40350  โทรศัพท์  043-396028  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์ http://khonkaen.nfe.go.th/phuphaman/

สังกัด   สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

หมวด: