กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

อัตลักษ์ เอกลักษ์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 29

เอกลักษณ์

อนุรักษ์วัฒนธรรม ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

อัตลักษณ์

ผู้เรียนดี มีวัฒนธรรม

 

หมวด: