กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

พันธกิจ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 34

พันธกิจ

                 1.จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   

                 2.จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

                 3.จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวด: