กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

บุคลากร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 300

                                                

                                                       ผอ.รัชนี  กลั่นตา

                                                   ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน

                                                

                                                   นางสาวรัญญา   ต๊ะวิชัย

                                                            ครูผู้ช่วย

         

 

นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์ทอง

ครู อาสาสมัครฯ

 

นายวัฒนา  ภูพันลา

ครู อาสาสมัครฯ

นายปิยะชาติ  เรืองเจริญ

ครู กศน.ตำบลโนนคอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปัทมา  มิ้งพรม

ครู กศน.ตำบลนาฝาย

 

นางสาวสุรีภรณ์ วัฒนรุ่งเรืองสุข

ครุ กศน.ตำบลห้วยม่วง

 นางสาววรรณภา คำสุข

ครู กศน.ตำบลวังสวาบ

 

 

 
 

 

นางสาวพิชญาพร สุบิน

ครู กศน.ตำบลภูผาม่าน

นางสุธีรา เพียสุระ

ครู ศรช.ตำบลภูผาม่าน

 

นางอนัญญา  ราชวงศ์

ครู ศรช.ตำบลโนนคอม

   

 

นางสาวปารมี จินดาจำนง

ครู ศรช.ตำบลนาฝาย

นางสาวจิตลัดดา ทองโคตร

ครู ศรช.ตำบลวังสวาบ

 

นายธนกฤต  ธรรมประโชติ

บรรณารักษ์

   
         
หมวด: