กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

ปรัชญา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 38

ปรัชญา/ปณิธานของสถานศึกษา

การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวด: