กศน.อำเภอภูผาม่าน
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร  043-396028ผู้บริหาร093-3281627

จำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2564

เขียนโดย Super User
ฮิต: 40

ข้อมูลแสดงจำนวนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่าน

ที่ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน) รวม (คน) หมายเหตุ
1 ประถมศึกษา 20 20  
2 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) 227 227  
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) 311 311  
    รวมทั้งสิ้น 558  
หมวด: