กศน.อำเภอภูเวียง
ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
facebook.com/phuwieng.nfe
043-291-108  043-291330

เว็บไซต์
กศน.อำเภอภูเวียง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยเรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เขียนโดย Super User
หมวด:

                                                         เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    

วิจัยเรื่อง

ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โดย ดร.หทัยกาญจน์ สร้อยงาม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเวียง   

 คลิกลิงค์

เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1Ob8AxZhL6oRObizXszivYARR72g_KnU6/view?usp=sharing

คลิกลิงค์ 

คู่มือการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.

https://drive.google.com/file/d/1lJ47gEcLEjPNi06XQXGo7B2msAoROW3z/view?usp=sharing

คลิกลิงค์ 

โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.

https://drive.google.com/file/d/14TMGCrOyfKwHfO6NmQWihTg9Ta2McP9K/view?usp=sharing

 

                                             

                                      งานวิจัยผลการใช้โปรแกรม              คู่มือการใช้โปรแกรม                    โปรแกรมการเสริมสร้าง

                                         การเสริมสร้างสมรรถนะ             เสริมสร้างสมรรถนะการจัด        สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.

                                      การจัดการเรียนรู้ของครู กศน.           การเรียนรู้ของครู กศน.