กศน.อำเภอภูเวียง
ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
facebook.com/phuwieng.nfe
043-291-108  043-291330

วารสารประจำเดือน และ วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ

เขียนโดย Super User

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุด้านการบริหารพัสดุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ และชี้แจงกรอบแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่แผนอำเภอ เจ้าหน้าที่ตัด ID รวม 104 คน ณ ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น