อำเภอเปือยน้อย
38 ม.1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น 40340
PHONE  043494130