กศน.อำเภอสีชมพู
หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทร.043-399243  แฟ็กซ์ 043-399243

ข่าวสาร
กศน.อำเภอสีชมพู

กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอสีชมพู จัดกิจกรรมติวสอบ n-net วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ประจำภาคเรรียนที่ 2-63 โดยมี ผอ.กัญญา โสมคำ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.อำเภอสีชมพู

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

กศน.อำเภอสีชมพู จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชานวดเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอสีชมพู

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชาวตลาด ณ ตลาดนัด หน้าห้องสมุดประชาชน อำเภอสีชมพู