กศน.อำเภอสีชมพู
หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทร.043-399243  แฟ็กซ์ 043-399243