ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.บ้านขนวน

โดย : อ.หนองนาคำ

พิธีลงนามถวายพระพรพระราชีนี

โดย : อ.หนองนาคำ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยคณะครูกศน.ตำบลยางคำ ร่วมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง \"กิจกรรมสานเสวนาและสันทนาการ\" ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางคำ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

3 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 07.00 น. นางพัชรีพร ชมบุญ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอหนองเรือ นำโดยท่าผอ.พัชรีพร ชมบุญ ร่วมกับทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมโครงการ ปั่น ปันน้ำใจให้คนหนองเรือ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ในงานนี้มี นายสันติ บุญเหล่าเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ มอบหมายให้กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ นำนักศึกษาศึกษาดูงาน โดยมีครูอาสาสมัครกศน.เข้าไปนิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ มอบหมายให้กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล จัด โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ โดยมีครูอาสาสมัครกศน.เข้าไปนิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอพล จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ตำบลหัวทุ่ง

โดย : อ.พล

ดูทั้งหมด