โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล ร่วมงานวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

โดย : อ.พล

โครงการอบรมลูกเสืออาสาประชาธิปไตย

โดย : อ.พล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอหนองเรือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอภูผาม่าน พร้อมใจเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

โดย : อ.ภูผาม่าน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดย : อ.โคกโพธิ์ไชย

ดูทั้งหมด