กศน.อำเภอบ้านฝาง จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม 2561

โดย : อ.บ้านฝาง

กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

โดย : อ.โคกโพธิ์ไชย

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โดย : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ

โดย : อ.บ้านฝาง

ค่ายพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายพัฒนาวิชาการ ภาษาไทย

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายพัฒนาวิชาการ ภาษาอังกฤษ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด