จดหมายข่าวกศน.อำเภอหนองเรือ ประจำเดือน กันยายน 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วรสาร ฉบับที่ 9 ปีที่ 3 เดือน กันยายน 2562

โดย : อ.ภูเวียง

จากใจถึงใจ ด้วยใจที่ผูกพัน

โดย : อ.พล

กศน.อำเภอพล รับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาช่วยู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด

โดย : อ.พล

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โดย : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด