นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ ออกนิเทศและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการยกผลสัมรฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภออหนองเรือ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการสอนฯ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมทำบุญตักบาตร

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหว่ายนั่ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โดย : อ.บ้านฝาง

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลสงเปือย สังกัด กศน.อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดย : อ.ภูเวียง

พัฒนาสื่อการเรียนด้วย kahoot

โดย : อ.หนองนาคำ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศรช.บ้านอ่างศิลา ตำบลสงเปือย สังกัด กศน.อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดย : อ.ภูเวียง

ดูทั้งหมด