วันที่ 20 มีนาคม 2562

โดย : อ.ภูเวียง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 กศน.อำเภอหนองเรือ โดยกศน.ตำบล จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 และติวสอบปลายภาคเรียน แนะนำการทำข้อสอบฝนกระดาษคำตอบที่ถูกต้อง ณ กศน.ตำบลโดยมีครูอาสาสมัครกศน. ออกนิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมรณรงค์การไ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 6-13 มีนาคม 2562 ด้วยงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ\"กิจกรรมนวดแผนไทย\" ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวิทยากรชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นครูสอนภาษาจากโรงเรียนหนองเรือ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือกิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มที่ 2)

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอหนองเรือ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ นำทีมคณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และร่วมกับการปฏิบั

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.อำเภอหนองเรือ ได้มอบหมายให้ครูข และครู ค กศน.อำเภอหนองเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร E-commerce โดยมี นางวันเพ็ญ ผานาค นักวิชาการศึกษาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นและนางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.อำเภอหนองเรือ ออกน

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 งานศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ให้บริการ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด