โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

พิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูเวียง

โดย : อ.ภูเวียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกศน.อำเภอภูผาม่าน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งประจำตำบลทั้ง ๕ ตำบล

โดย : อ.ภูผาม่าน

กศน.อำเภอภูผาม่านจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : อ.ภูผาม่าน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

โดย : อ.ภูเวียง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลแก่นฝาง วันที่ 5 มิถุนายน 2561

โดย : อ.บ้านฝาง

กศน.อำเภอหนองเรือชนะเลิศในการประกวดละครเวที่ \\\"ไทยนิยม ยั่งยืน\\\" จังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายพัฒนาวิชาการ ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด