เปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการอบรม Digital หลักสูตร E-Commerce กศน.ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 สิงหาคม 2561

โดย : อ.บ้านฝาง

กศน.อำเภอเขาสวนกวางจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โดย : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

กิจกรรมเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ โครงการสริมสร้างความรู้ประชาธิไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติกิจกรรมหลักรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย สศปชต.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดศรีชมชื่น บ้านโคกกว้าง หมู่ที่่ 1 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วันที 8 ส.ค.2561

โดย : อ.บ้านฝาง

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โดย : อ.เวียงเก่า

นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ นำทีมคณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

งานอัธยาศัยและห้องสมุด กศน.อำเภอหนองเรือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด