กศน.อำเภอบ้านฝาง รับการนิเทศจากท่าน ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งลงพื้นที่ กศน.ตำบลหนองบัว และ กศน.ตำบลบ้านฝาง วันที่ 18 สิงหาคม 2560

โดย : อ.บ้านฝาง

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงาน

โดย : อ.ภูผาม่าน

กศน.อำเภอภูเวียง รับนิเทศ จากท่าน ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล

โดย : อ.ภูเวียง

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ ร.ร.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

โดย : อ.โคกโพธิ์ไชย

วันที่16 สค.60 กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้จันทน์และแปรอักษรเลข ๙ เพื่อถวายแด่ ในหลวง ร.๙ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดยนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

โดย : อ.โคกโพธิ์ไชย

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะครูกศน.ตำบลสงเปือยและนักศึกษา ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ถวายพระพรเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

โดย : อ.ภูเวียง

วันศุกร์ ที่ 11เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 กศน.ตำบลสงเปือย จัดกิจกรรม \"การปลูกดอกดาวเรืองรักพ่อ ร.๙\" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย : อ.ภูเวียง

วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติวเข้มความรู้วิชา ภาษาไทย และท้ายชั่วโมงเรียนได้จัดกิจกรรมสอบ pre N-Net

โดย : อ.ภูเวียง

ดูทั้งหมด