เวทีครั้งที่ 3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04 วิถีไทยวิถีพอเพียง

โดย : อ.พล

เวทีครั้งที่ 3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04 วิถีไทยวิถีพอเพียง

โดย : อ.พล

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2561

โดย : อ.บ้านฝาง

กศน.อำเภอภูผาม่านร่วมกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอภูผาม่าน

โดย : อ.ภูผาม่าน

กศน.อำเภอภูผาม่านร่วมใจรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ของไทภูผาม่าน เด้

โดย : อ.ภูผาม่าน

สวัสดีปีใหม่ไทยเริงรื่นชื่นฉ่ำอุรากับ สงกรานต์ อาเซี่ยน ASEAN Fastival ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

โดย : อ.ภูผาม่าน

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางจันทร์ศรี อาจสุโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน นำบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัวขอพรจากคณะกรรมการสถานศึกษาของ กศน.อำเภอภูผาม่าน

โดย : อ.ภูผาม่าน

กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จัดสรงน้ำวันสงกรานต์ พระคุณพ่อ พระคุณแม่ ขอพร คณะครู กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

โดย : อ.โคกโพธิ์ไชย

ดูทั้งหมด