3 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอภูผาม่านจัดโครงการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : อ.ภูผาม่าน

วันที่ 18 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอหนองเรือ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ (กลุ่มที่ 3) หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ (กลุ่มที่ 4) หลักสูตรการเลี้ยงปลาในกระชัง

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน. อำเภอหนองเรือ โดยกศน.ตำบลจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาแบบออนไลน์

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

พ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพองมอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอน้ำพอง ร่วมกิจกรรมกับกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เรื่องการเสวนาเรื่องข้าวและอาชีพในชุมชนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีนายสันติ สีลา ครูชำนาญการพิเศษ

โดย : อำเภอน้ำพอง

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ พ.อ.ท. พงศธร สนธิเส็ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพอง ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็นนางฟ้า หลักสูตรช่างตัดผมชาย และหลักสูตรอาชีพ Barista ณ บ้านปันน้ำใจ ต.ม่วงหวาน อ.น

โดย : อำเภอน้ำพอง

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติฯ กศน.อำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 1-17 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอหนองเรือ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ (กลุ่มที่2) หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย กลุ่มเป้าหมาย 10 คน โดยมีนายธีรยุธ บัวใหญ่รักษา เป็นวิทยากรกิจกรรมในการเพาะเห็ดโคนน้อย จัดกิจกรรม ณ กศน.อำเภอหนองเรือ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด