วันจันทร์ที่. 27 มกราคม 2563. นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(R.A.T.C)รุ่นที่ 1/2563 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร โดยบุคลกร กศน.อำเภอหนองเรือ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 5

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ ได้เข้าร่วมประชุมวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(R.A.T.C)รุ่นที่ 1/2563 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 นางพัชรีพร ชมบุญ ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2020 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ จัดโครงการใส่ใจสุขภาพร่วมป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.อำเภอหนองเรือ จัดโครงการ คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.ตำบลน้ำพอง สังกัด กศน.อำเภอน้ำพองเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนจิตอาสาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

โดย : อำเภอน้ำพอง

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดจูมพล บ้านหนองไผ่ ต.กุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด