นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซำสูง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอซำสูง ต้อนรับ พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

โดย : อ.ซำสูง

นักศึกษา กศน.ตำบลห้วยเตย ทำกิจกรรม กพช. ตามโครงการพัฒนา กศน.ตำบลห้วยเตย/กศน.อำเภอซำสูง

โดย : อ.ซำสูง

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 กศน.ตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรข้าวทอดแหนมคลุกสร้างรายได้ โดยได้มีการตรวจวัด อุณหภูมิ/เจลล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ บ้านหนอง ส

โดย : อ.บ้านฝาง

จกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(การจัดกระบวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล)

โดย : อ.เวียงเก่า

กศน.อำเภอซำสูงสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ผ่านดิจิทัล On-Air Education

โดย : อ.ซำสูง

กศน.อำเภอซำสูง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ผ่านดิจิทัล Online. Education

โดย : อ.ซำสูง

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 กศน.ตำบลโนนฆ้อง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรช่างต่อเติม-มุงหลังคา โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ/เจลล้างมือ และใส่หน้า กากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลโหนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จ

โดย : อ.บ้านฝาง

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นางอวยพร วงษ์คณานุรักษ์อ่อนเฉวียง ครูอาสาสมัคร นิเทศโครงการจัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ การแปรรูปจากการทอผ้าฝ้าย โดยได้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ/เจลล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเ

โดย : อ.บ้านฝาง

ดูทั้งหมด