ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ด้านวิชาการ รายวิชาวิทยาศาสตร์
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมโครงการฝีกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรเบื้องต้น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้าง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานหน้า อบต.ดอนช้าง และพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดอนช้าง รุ่นที่ 1 ปี 2562
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อนำไปทอดที่วัดศรีสุข บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คณะครู กศน.อำเภอพล 10. ตำบล เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการศึกษานอกระบบฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่บริการดีที่มีคู่ชุมชน
โดย : กศน.ตำบล
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง (ต่อ)
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมทอดเทียนพรรษา ทำบุญ 9. วัด ร่วมกับ อบต.โจดหนองแก
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
นักศึกษา กศน.ต.โนนข่า เข้าร่วมโครงการธรรมพัฒนาจิต ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ณ วัดมาลัยจันทร์.
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.ตำบลดอนช้างเข้าร่วมกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด