วันที่ 18 สิงหาคม 60 กศน.อ.โคกโพธิ์ไชยร่วมกับสนง.กศน.ขอนแก่นโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมออกหน่วย \" หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ( พอ.สว. )และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน \" ณ.โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ต.บ้านโคก อ.โคก
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบาย สำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น ร.ร.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ห้องสมุดร่วมใจ..รวมใจปลูกดาวเรือง
โดย : กศน.ตำบล
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะครูกศน.ตำบลสงเปือยและนักศึกษา ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ถวายพระพรเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มเดือนแห่งวันแม่
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
เรียน ผอ. กศน.ภูเวียง วันศุกร์ ที่ 11เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 กศน.ตำบลสงเปือย จัดกิจกรรม \"การปลูกดอกดาวเรืองรักพ่อ ร.๙\" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติวเข้มความรู้วิชา ภาษาไทย และท้ายชั่วโมงเรียนได้จัดกิจกรรมสอบ pre N-Net
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
วันแม่แห่งชาติ 2560
โดย : ตำบลนาแพง๑
กศน.ตำบลโนนข่า รับการนิเทศก์ 4 ศูนย์ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
โดย : กศน.ตำบลกุดธาตุ
กศน.๖๖ ล้านซีซี บริจาคโลหิต รวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการศึกษาดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : กศน.ตำบลชุมแพ
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการเสริมสร้างทักษะ ด้ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โดย : กศน.ตำบลชุมแพ
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด