เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการพัฒนาอาชีพ การทำขนมไทย
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองบัว ณ กศน.ตำบลหนองบัว วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2561 ณ กศน.ตำบลหนองบัว วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
ทำดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง บริจาคเกล็ดเลือดครั้งที่ 96
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมพิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัติผ็สำเร็จการศึกษา
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561โซนเวียงแสง กศน.ตำบลภูเวียง กศน.ตำบลบ้านเรือ กศน.ตำบลสงเปือย กศน.ตำบลนาชุมแสง )ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอภูเวียง
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
นักศึกษา กศน.ต.โนนข่า ร่วมอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
1/05/2561 โครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการอบรมประชาชน Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอพล ชั้น 2
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการอบรมประชาชน Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ศึกษาดูงานบ้านพ่อผอง เกตุพิบูลย์
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด