เวทีครั้งที่ 3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04 วิถีไทยวิถีพอเพียง
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
เวทีครั้งที่ 3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04 วิถีไทยวิถีพอเพียง
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลดอนช้างร่วมกับเกษตรตำบลดอนช้างจัดโครงการอบรมประชาชน Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
คนขอนแก่น ไตแข็งแรง
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ล๊อตเตอรี่ความรู้
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7 เวทีครั้งที่ 2
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนฝ้าย หมู่ที่ 9 เวทีครั้งที่ 2
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 เวทีครั้งที่ 2
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 เวทีครั้งที่ 2
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.อำเภอภูเวียง 21 มี.ค.61 คณะครู กศน.ตำบลสงเปือย ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร \"ช่างตัดเย็บพื้นฐาน\"
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด