กศน.ตำบลดอนดั่ง จัดรอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณของพระมหากษัตริย์ บ้านโนนสว่าง หมู่ 6
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
กศน.ตำบลดอนดั่ง จัดรอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณของพระมหากษัตริย์ บ้านหนองค่าย หมู่ 5
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
กศน.ตำบลดอนดั่ง จัดรอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณของพระมหากษัตริย์ บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
กศน.ตำบลดอนดั่ง จัดรอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณของพระมหากษัตริย์
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
ันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใ
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
คณะครู กศน.ดอนดั่งเข้าร่วมประชุมแผนงานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อบต. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
กศน.ตำบลบ้านเรือ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : บ้านเรือ
กศน.ตำบลสงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ อบต.สงเปือย และประชาชน บ้านถ้ำแข้ ม.8 และ บ้านอ่างศิลา ม. 6 ต.สงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะและ พัฒนารอบๆ พื้นที่เพื่อให้เกิดความสามัคคีและชุมชนสะอาดน่าอยู่
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
วันที่ 8 มิถุนายน 2560ภาคบ่าย อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ภาคเช้ากศน.อำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมไหว้ครูพร้อมด้วยคณะครูทั้งหมด 11 ตำบล
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
ครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมประชุมตามคำสั่งอำเภอพลที่ 249/2560
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลกุดขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา พว31001 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องเซลล์ ความแตกต่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
โดย : ต.กุดขอนแก่น
กศน.ตำบลบ้านเรือร่วมกับกศน.อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โดย : บ้านเรือ
ขอแสดงความยินดี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด