วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้าง จัดโครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ตำบลดอนช้าง
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
ร่วมพิธีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
กศน.ตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลบ้านฝาง
กศน.ตำบลป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลป่าหวายนั่ง
กศน.ตำบลโนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลโนนก้อง
กศน.ตำบลบ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลบ้านเหล่า
กศน.ตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
กศน.ตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลป่ามะนาว
กศน.ตำบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จััดปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
ทำดีด้วยหัวใจ บริจาคเกล็ดเลือดครั้งที่ 115
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
อำเภอพลยิ้มบ้านโนนสะอาด ม. 6 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ร่วมงานประเพณีบุญเบิกบ้านเทศบาลเมืองเมืองพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
พิธีเิปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
สัมมนาวิชาการผู้บริจาคเกล็ดเลือดกรุ๊ป A ร่วมสัมมนาวิชาการผู้บริจาคเกล็ดเลือด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด