นายศุภชัย เสาวรส ตำแหน่งครู เชิญคณะครู กศน.อำเภอพล อบรมการทดลองใช้ e-Budget ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย ชั้น 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอพล.กลุ่มเป้าหมาย 37. คน ครู กศน.12. ตำบล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
23 ตุลาคม ทำความดีด้วยหัวใจ ชมรมบริจาคเกล็ดเลือดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
รับสมัครนักศึกษา 2/2562
โดย : กศน.ตำบลบ้านโคก
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓. จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ทำความดีด้วยหัวใจ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ต.โนนข่า ภาคเรียนที่ 2/2562
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
บ้านบ่อตะครอง ม. 3 ตำบลโนนข่า รับมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง ประจำปี 2562
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า รับเกียรติบัตร ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กกต.ขอนแก่นมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงปีงบประมาณ 2562
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 1/2562. กศน.ตำบลโนนข่า
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตำบลโนนข่า
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาด้านวิชาการ
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
ทำดีด้วยหัวใจ ไม่อายใครที่จะทำดี
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมหลักรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง บ้านฮ่องแซง ม.7 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง บ้านโคกไม้งาม ม.7 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด