กศน.ตำบลดอนช้าง เปิดโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง อาชีพ \"การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก\"
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
จัดอบรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการจับผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อตะครอง ม.3.
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลสงเปือย จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว สร้างพลัง ห่างไกลยาเสพติด
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
โครงการ เสริมความรู้ คู่ความคิด เราคือผู้พิชิต N-NET “THE Conqueror of N-NET”
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
กศน.ตำบลกุดขอนแก่นจัดกิจกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย : ต.กุดขอนแก่น
วันครูอำเภอพล ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลโนนข่า สัญจรกิจกรรมพบกลุ่มรายสัปดาห์
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
นักศึกษา กศน.ต.โนนข่า ร่วมกิจกรรมค่ายวิชากลุ่มสระความรู้พื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
เข้าใจ เข้าถึง กับ กศน.สัญจร
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง สร้างงาน สร้างอาชีพกับ กศน.อำเภอพล ณ เรือนจำอำเภอพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมประชุมหมู่บ้านนำร่องโครงการณรงค์คัดแยกขยะ ณ บ้านหัวนา ม.๒
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาบ้านโนนทัน ม.๖
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มบ้านโนนทัน ม.๖
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติิ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด