กศน.ตำบลหนองบัว จัดโครงการนักศึกษา กศน.ใส่ใจสุขภาวะอนามัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลหนองบัว วันที่ 4 ธันวาคม 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
ศส.ปชต.โนนข่า เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล ตำบลโนนข่า
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ร่วมซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิงานเทศกาลงานไหมประจำปี 2561
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ประชุมเลือกประธาน ศส.ปชต.โนนข่าคนใหม่
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : กศน.ตำบล
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน2561 กศน.ตำบลบ้านเรือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 า
โดย : บ้านเรือ
การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลสงเปือย บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลสงเปือย
ประชุมลงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานการติดตามเด็กทีมีอายุในวัยการศึกษานักเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า. และนางสุกัญญา คนล่ำ ครูอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่บ้านโนนทัน ม.6 . \" เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น ”
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า ลงพื้นที่บ้านหัวนา ม.2. ”เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น”
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด