วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้าง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้างร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้าง กศน.ตำบลบ้านเป็ด และ กศน.ตำบลบ้านหว้า จัดกิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันที่ 20 มีนาคม 2562
โดย : ภูเวียง
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กศน.ตำบลดอนช้าง จัดกิจกรรมเปิดโครงการการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลดอนช้าง จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ (E-Commerce) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลดอนช้าง ตำบลดอยช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
กศน.ตำบลโนนข่า จัดอบรมโครงการ Digital Literacy
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
เลขา ศส.ปชต. 12. ตำบล กศน.อำเภอพล เข้าร่วมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ
โดย : ห้องสมุดประชำชนอำเภอหนองนาคำ
จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองนาคำ
ศส.ปชต.โนนข่าและหมู่บ้านรณรงค์ม่ขายเสียงบ้านหัวนา กิจกรรมเดินรณณงค์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศส.ปชอ.พลและครู กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า ร่วมกีฬา กศน.อำเภอพล เกมส์
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดย : กศน.ตำบลบ้านผือ
กศน.ตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตพุง
โดย : กศน.ตำบลบ้านผือ
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด