[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร์ - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเม
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร์ - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเ
เข้าชม : [202]
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.วิไลพร ,อ.อามรรัตน์,อ.ประพาฬ และ อ.ชัชญาภา บุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต รุ่นที่ 2 จัดโดย กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-27
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ.วิไลพร ,อ.อามรรัตน์,อ.ประพาฬ และ อ.ชัชญาภา บุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต รุ่นที่ 2 จัดโดย กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-
เข้าชม : [118]
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อังคาร ที่ 26 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 3 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธาราม บ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต
วัน อังคาร ที่ 26 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 3 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธาราม บ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต
เข้าชม : [153]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -&am
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -
เข้าชม : [82]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -&am
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -
เข้าชม : [113]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -&am
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -
เข้าชม : [69]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ ที่ 23 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 2 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธาราม บ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้น
วันเสาร์ ที่ 23 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 2 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธาราม บ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้น
เข้าชม : [77]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษ
เข้าชม : [94]
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -&
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็น - รู้เท่าทันเทคโนโลยี - ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด -ให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -&a
เข้าชม : [132]
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.ตำบลศิลานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น และ นายอภิสิทธฺ์ สาเสน ประธาน
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.ตำบลศิลานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น และ นายอภิสิทธฺ์ สาเสน ประธาน
เข้าชม : [83]
17 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลานำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน กศน. รู้รักษ์ภาษาไทย ณ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาตำบลศิลาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศิลานำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน กศน. รู้รักษ์ภาษาไทย ณ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาตำบลศิลาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน
เข้าชม : [94]
11 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 10 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษา กศน. ตำบลศิลา จำนวน 100 คน เข้าร่วมเชียร์การประกวดแข่งขันละครเวที “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
วันอาทิตย์ ที่ 10 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษา กศน. ตำบลศิลา จำนวน 100 คน เข้าร่วมเชียร์การประกวดแข่งขันละครเวที “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เข้าชม : [197]
10 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ E-Commerce ภาคเช้า - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องการสร้างธุรกิจออนไลน์ ผ่านช่องทางFacebook ,Instagram ,Line,Twitter - สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้
วันที่ 9 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ E-Commerce ภาคเช้า - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องการสร้างธุรกิจออนไลน์ ผ่านช่องทางFacebook ,Instagram ,Line,Twitter - สอนเทคนิคการถ่ายภาพสิ
เข้าชม : [86]
10 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ E-Commerce ภาคเช้า - พิธีเปิดโครงการ - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องการใช้ E-Commerce ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องมีหน้าร้าน ประหยัดเวลา ประหยัดเงิ
วันที่ 8 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ E-Commerce ภาคเช้า - พิธีเปิดโครงการ - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องการใช้ E-Commerce ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องมีหน้าร้าน ประหยัดเวลา ประหยัด
เข้าชม : [86]
10 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8มิถุนายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร์ - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมือง
วันที่ 8มิถุนายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร์ - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเ
เข้าชม : [128]
9 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy ภาคเช้า - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องกฎหมายดิจิทัล,สุขภาพดีดิจิทัล,ความปลอดภัยยุคดิจอทัล, ดิจิมัลคอมเมิร์ช ภาคบ่าย - เรี
วันที่ 7 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy ภาคเช้า - วิทยากรแกนนำ ครู ค อ.ศุภรดา พันธุ์แดง,อ.สินีนาฎ มั่นคง บรรยายเรื่องกฎหมายดิจิทัล,สุขภาพดีดิจิทัล,ความปลอดภัยยุคดิจอทัล, ดิจิมัลคอมเมิร์ช ภาคบ่าย -
เข้าชม : [96]
3 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา,ศรช.บ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา สุขศึกษา เรื่อง การดูแลสุขภาพ - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา ภาษาไทย
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิ.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา,ศรช.บ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา สุขศึกษา เรื่อง การดูแลสุขภาพ - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา ภา
เข้าชม : [78]
19 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พ.ค. 61 ศรช.บ้านหนองกุง ได้ย้ายอาคารเรียนมาใช้อาคารอนามัยหลังเก่า ซึ่งเป็นศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านหนองกุง คณะครู กศน.ตำบลศิลาและนักศึกษา ร่วมกันทาสีเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้พร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ค. 61 นี้
วันที่ 18 พ.ค. 61 ศรช.บ้านหนองกุง ได้ย้ายอาคารเรียนมาใช้อาคารอนามัยหลังเก่า ซึ่งเป็นศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านหนองกุง คณะครู กศน.ตำบลศิลาและนักศึกษา ร่วมกันทาสีเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้พร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ค. 61 นี้
เข้าชม : [98]
16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11พฤษภาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* -การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขา
วันที่ 11พฤษภาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* -การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งาน ปวช.สาขาเกษตร และ
เข้าชม : [143]
10 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พ.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดอาชีพกลุ่มสนใจ อาชีพปั้นแป้งแฟนซีเพื่ออาชีพเสริมรายได้ ณ ศรช.บ้านหนองกุง วันนี้กลุ่มสนใจได้เรียนรู้จากวิทยากร คือ อ.ตรีทิพย์ ชัยประทุม เรียนรู้การปั้นแป้งประดิษฐ์ดอกไม้ใส่แจกัน และปั้นแป้งตัวอักษรใส่ Magnet ติดตู้เย็น ผู้เ
วันที่ 9 พ.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดอาชีพกลุ่มสนใจ อาชีพปั้นแป้งแฟนซีเพื่ออาชีพเสริมรายได้ ณ ศรช.บ้านหนองกุง วันนี้กลุ่มสนใจได้เรียนรู้จากวิทยากร คือ อ.ตรีทิพย์ ชัยประทุม เรียนรู้การปั้นแป้งประดิษฐ์ดอกไม้ใส่แจกัน และปั้นแป้งตัวอักษรใส่ Magnet ติดตู้เย็น ผู้เ
เข้าชม : [138]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี