[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
9 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พ.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา เปิดกลุ่มอาชีพปั้นแป้งแฟนซีเพื่ออาชีพเสริมรายได้ ณ ศรช.บ้านหนองกุง วัสดุอุปกรณ์การทำปั้นแป้ง 1 แป้งข้าวเหนียว 2 กาวลาเทคเข้มข้น 3 วาสลีนบริสุทธิ์ 4 สีโปสเตอร์ 5 อุปกรณ์ตกแต่งทำเข็มกลัด/แหวน/ต่างหู/แม่เหล็ก 6 สเปรย์แลคเกอร์เค
วันที่ 8 พ.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา เปิดกลุ่มอาชีพปั้นแป้งแฟนซีเพื่ออาชีพเสริมรายได้ ณ ศรช.บ้านหนองกุง วัสดุอุปกรณ์การทำปั้นแป้ง 1 แป้งข้าวเหนียว 2 กาวลาเทคเข้มข้น 3 วาสลีนบริสุทธิ์ 4 สีโปสเตอร์ 5 อุปกรณ์ตกแต่งทำเข็มกลัด/แหวน/ต่างหู/แม่เหล็ก 6 สเปรย์แลค
เข้าชม : [267]
4 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ได้รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ จากศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกุง เทศบาลเมืองศิลา เพื่อมอบให้แก่ครู กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่สอนนักศึกษา ณ บ้านลูกรักและบ้านเติมเต็ม จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งมอบให้กับเด็
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ได้รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ จากศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกุง เทศบาลเมืองศิลา เพื่อมอบให้แก่ครู กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่สอนนักศึกษา ณ บ้านลูกรักและบ้านเติมเต็ม จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งมอบให้กับเด็
เข้าชม : [229]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อาทิตย์ที่ 29เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัน อาทิตย์ที่ 29เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
เข้าชม : [216]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหิน หมู่ 22 ศาลาประชาคม -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองหิน หมู่8 เวลา18.00-20.00 น. ที่ศาลาประชาคม ตามแผนงานที่ได้
วันที่ 28 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหิน หมู่ 22 ศาลาประชาคม -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองหิน หมู่8 เวลา18.00-20.00 น. ที่ศาลาประชาคม ตามแผนงานที่ได
เข้าชม : [187]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองไผ่ หมู่ 21 ศาลาประชาคม -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่ 14 เวลา18.00-20.00 น. ที่ทำการกำนัน ตามแผนงานที่ได้รั
วันที่ 27 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองไผ่ หมู่ 21 ศาลาประชาคม -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่ 14 เวลา18.00-20.00 น. ที่ทำการกำนัน ตามแผนงานที่ได้ร
เข้าชม : [207]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 ที่วัดจุณณะปิยะวณาวาส -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่ 26 เวลา18.00-20.00 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต
วันที่ 26 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 ที่วัดจุณณะปิยะวณาวาส -เวลา16.00-18.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่ 26 เวลา18.00-20.00 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เข้าชม : [229]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 25 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00 น. ณ วัดสว่างพุทธาราม
วัน พุธ ที่ 25 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00 น. ณ วัดสว่างพุทธาราม
เข้าชม : [159]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อังคาร ที่ 24 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัน อังคาร ที่ 24 เมษยน 2561 กศน.ตำบลศิลาพร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศิลาลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ -เวลา 16.00-18.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค
เข้าชม : [73]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ 23 เมษยน 2561 ชาวชุมชนตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 ณ บ้านดอนยาง หมู่11และหมู่16ในหัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และรับสมัคร
วันจันทร์ ที่ 23 เมษยน 2561 ชาวชุมชนตำบลศิลา พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 ณ บ้านดอนยาง หมู่11และหมู่16ในหัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และรับสมัคร
เข้าชม : [57]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ที่ ศาลาวัดม่วงศรี เวลา15.00-18.00น. และบ้านโนนม่วง หมู่ 12 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00- 20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผ
วันที่ 22 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ที่ ศาลาวัดม่วงศรี เวลา15.00-18.00น. และบ้านโนนม่วง หมู่ 12 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00- 20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผ
เข้าชม : [60]
22 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านดงพอง หมู่ 10 ที่ ศาลาประชาคม เวลา15.00-18.00น. และบ้านห้วยชัน หมู่ 4 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00- 20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานท
วันที่ 18 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านดงพอง หมู่ 10 ที่ ศาลาประชาคม เวลา15.00-18.00น. และบ้านห้วยชัน หมู่ 4 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00- 20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานท
เข้าชม : [190]
22 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ 5 ที่ วัดสโมสรวนาราม เวลา15.00-18.00น. และบ้านท่าแก หมู่ 6 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผน
วันที่ 17 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ 5 ที่ วัดสโมสรวนาราม เวลา15.00-18.00น. และบ้านท่าแก หมู่ 6 ที่ศาลาประชาคม เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผน
เข้าชม : [213]
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ 26 ที่ศาลาร่วมใจ วัดจุณณะปิยะวนาวาส เวลา15.00-18.00น. และบ้านหนองไผ่ หมู่14 ที่ศาลาประชารัฐ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมือ
วันที่ 4 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ 26 ที่ศาลาร่วมใจ วัดจุณณะปิยะวนาวาส เวลา15.00-18.00น. และบ้านหนองไผ่ หมู่14 ที่ศาลาประชารัฐ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมือ
เข้าชม : [228]
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นที่ 4 เม.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมประชาชน SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer​ โดยมี นายพันธญา บุญเรือประธานสมาพันธ์ SME ไทยนักวิชาการเกษตรอิสระ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร ผสมผสานกับการนำหลักปรัชญา
นที่ 4 เม.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมประชาชน SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer​ โดยมี นายพันธญา บุญเรือประธานสมาพันธ์ SME ไทยนักวิชาการเกษตรอิสระ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร ผสมผสานกับการนำหลักปรัชญา
เข้าชม : [220]
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ 21 ที่ศาลาประชาคม เวลา15.00-18.00น. และบ้านหนองไผ่ หมู่ 24 ที่ทำการกำนัน เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานที
วันที่ 3 เมษายน 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ 21 ที่ศาลาประชาคม เวลา15.00-18.00น. และบ้านหนองไผ่ หมู่ 24 ที่ทำการกำนัน เวลา18.00-20.00น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานที
เข้าชม : [243]
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 เม.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมประชาชน SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer​ โดยมี นายศุภมิตร เคนประโคน เกษตรตำบลศิลา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมชมคลิปวิดีโอ เรื่องก
วันที่ 3 เม.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอบรมประชาชน SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer​ โดยมี นายศุภมิตร เคนประโคน เกษตรตำบลศิลา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมชมคลิปวิดีโอ เรื่องก
เข้าชม : [219]
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ 5 ที่ศาลาวัดเวลา15.00-18.00 และบ้านบึงท่าแก หมู่ 6 ที่ศาลาประชาคม เวลา 18.30- 20.00 น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานที
วันที่ 26 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ 5 ที่ศาลาวัดเวลา15.00-18.00 และบ้านบึงท่าแก หมู่ 6 ที่ศาลาประชาคม เวลา 18.30- 20.00 น.พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงานที
เข้าชม : [228]
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลในเมือง ดำเนินการสอบนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
วันที่ 25 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลในเมือง ดำเนินการสอบนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เข้าชม : [116]
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลในเมือง ดำเนินการสอบนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม จำนวน 5 ห้อง สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีท่านวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระนวนตรวจเยี่ยมนิเทศสนามสอบ
วันที่ 24 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลในเมือง ดำเนินการสอบนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม จำนวน 5 ห้อง สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีท่านวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระนวนตรวจเยี่ยมนิเทศสนามสอบ
เข้าชม : [77]
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลผู้เข้าสอบ -ขาดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( E-exsam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ กศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 8 คน &am
รายงานผลผู้เข้าสอบ -ขาดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( E-exsam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ กศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 8
เข้าชม : [79]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี