[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางศุภรดา พันธุ์แดง ครู กศน.ตำบลศิลา พร้อมตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ทั้ง 18 ตำบล เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy และ E-commerce ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น หัวข้อใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางศุภรดา พันธุ์แดง ครู กศน.ตำบลศิลา พร้อมตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ทั้ง 18 ตำบล เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy และ E-commerce ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น หัวข้อใน
เข้าชม : [102]
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลผู้เข้าสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exsam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบกศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 8 คน 😀เข้าสอบ 2
รายงานผลผู้เข้าสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exsam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบกศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 8 คน 😀เข้
เข้าชม : [163]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 23 เวลา16.00-19.00 น. สถานที่ ณ อาคารฝึกฝนททหาร ค่ายศรีหราชเดโชไชย ร. 8 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 23 เวลา16.00-19.00 น. สถานที่ ณ อาคารฝึกฝนททหาร ค่ายศรีหราชเดโชไชย ร. 8 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
เข้าชม : [210]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลผู้เข้าสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exsam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบกศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 5 คน 😀เข้าสอบ 3
รายงานผลผู้เข้าสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา นอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exsam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบกศน.อ.เมืองขอนแก่น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในรอบเช้า เวลา 09:00-12:00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 5 คน 😀เข้า
เข้าชม : [222]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มีนาคม2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร์ -
วันที่ 9 มีนาคม2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 - งาน ปวช.สาขาเกษตร และสาขาคอมพิวเตอร
เข้าชม : [178]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านดอน หญ้านาง หมู่13 สถานที่ ศาลาประชาคม เวลา15.00-17.00 น และบ้านดอนหญ้านาง หมู่ 20 เวลา18.00- 21.00น. สถานที่ ทีทำการผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง
วันที่ 8 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านดอน หญ้านาง หมู่13 สถานที่ ศาลาประชาคม เวลา15.00-17.00 น และบ้านดอนหญ้านาง หมู่ 20 เวลา18.00- 21.00น. สถานที่ ทีทำการผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง
เข้าชม : [252]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้าน หนองหิน หมู่22สถานที่ ศาลาประชาคม เวลา16.00-19.00 น และบ้านหนองหิน หมู่8 เวลา19.00-21.00น. สถานที่ ศาลาประชาคม พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้าน หนองหิน หมู่22สถานที่ ศาลาประชาคม เวลา16.00-19.00 น และบ้านหนองหิน หมู่8 เวลา19.00-21.00น. สถานที่ ศาลาประชาคม พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่
เข้าชม : [108]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านหนองกุง หมู่ 2 เวลา16.00-19.00 น. สถานที่ณ วัดสว่างสุทธาราม และบ้านหนองกุง หมู่ 17 เวลา 19.00 -21.00 น. สถานที่ ณ ศาลาประชาคมตามแผนงาน ที่ได้รับ มอบหมาย
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านหนองกุง หมู่ 2 เวลา16.00-19.00 น. สถานที่ณ วัดสว่างสุทธาราม และบ้านหนองกุง หมู่ 17 เวลา 19.00 -21.00 น. สถานที่ ณ ศาลาประชาคมตามแผนงาน ที่ได้รับ มอบหมาย
เข้าชม : [111]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ 26 สถานที่ ศาลาร่วมใจ วัดจุณณะปิยะวนาวาส เวลา16.00-19.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่14 เวลา19.00 -21.00น. สถานที่ ศาลาประชารัฐ โรงเรียน หนองไผ่ หมู่ 14
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ 26 สถานที่ ศาลาร่วมใจ วัดจุณณะปิยะวนาวาส เวลา16.00-19.00น.และบ้านหนองไผ่ หมู่14 เวลา19.00 -21.00น. สถานที่ ศาลาประชารัฐ โรงเรียน หนองไผ่ หมู่ 14
เข้าชม : [105]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลในเมือง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับงานการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหว
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลในเมือง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับงานการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหว
เข้าชม : [105]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 4 มี.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุขศึกษา-พลศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมแจกจตารางสอบปลายภาคให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล - ศรช.บ้า
วันอาทิตย์ ที่ 4 มี.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุขศึกษา-พลศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมแจกจตารางสอบปลายภาคให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล - ศรช.
เข้าชม : [78]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 4 มี.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุขศึกษา-พลศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมแจกจตารางสอบปลายภาคให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล - ศรช.บ้า
วันอาทิตย์ ที่ 4 มี.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุขศึกษา-พลศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมแจกจตารางสอบปลายภาคให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล - ศรช.
เข้าชม : [70]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมงานเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านเกสร หมู่ 15 เวลา16.00-19.00 น. ณ วัดเกสรวณาราม และ บ้านเต่านอ หมู่ 7 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านเต่านอ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
วัน เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมงานเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านเกสร หมู่ 15 เวลา16.00-19.00 น. ณ วัดเกสรวณาราม และ บ้านเต่านอ หมู่ 7 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านเต่านอ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
เข้าชม : [56]
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-22.00 น. คณะครู กศน.อำเภอเมือง นำโดยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเข้าอบรมในจัดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-22.00 น. คณะครู กศน.อำเภอเมือง นำโดยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเข้าอบรมในจัดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
เข้าชม : [100]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ก.พ. 61 หัวหน้ากศน.ตำบลศิลา นายอนันต์เดช สมอุ่มจารย์ ต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการ eiee จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมาสัมภาษณ์ครู เรื่องการศึกษาและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และเรื่องสาธารณสุขหมู่บ้านดงพอง ม.10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 ก.พ. 61 หัวหน้ากศน.ตำบลศิลา นายอนันต์เดช สมอุ่มจารย์ ต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการ eiee จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมาสัมภาษณ์ครู เรื่องการศึกษาและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และเรื่องสาธารณสุขหมู่บ้านดงพอง ม.10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [123]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลาร่วมงานเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 19 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศาลาประชาคม และ บ้านโนนม่วง หมู่ 3 เวลา 19.00-20.00 น. ณ วัดม่วงศรี ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลาร่วมงานเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 19 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศาลาประชาคม และ บ้านโนนม่วง หมู่ 3 เวลา 19.00-20.00 น. ณ วัดม่วงศรี ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [54]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26ก.พ.2561ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่าง 26-27 ก.พ 2561ณ. สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
26ก.พ.2561ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่าง 26-27 ก.พ 2561ณ. สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [76]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 25 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุขศึ
วันอาทิตย์ ที่ 25 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชา สุข
เข้าชม : [110]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30~21.00 น. กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ วัดท่าโพธิ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน นำทีมพร้อมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืนตามแผน งานที่ได้รับมอบหมาย
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30~21.00 น. กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ วัดท่าโพธิ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน นำทีมพร้อมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืนตามแผน งานที่ได้รับมอบหมาย
เข้าชม : [88]
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561เวลา16.00-18.00.น กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณบ้านดงพอง หมู่ที่ 10 พร้อม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561เวลา16.00-18.00.น กศน.ตำบลศิลา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณบ้านดงพอง หมู่ที่ 10 พร้อม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
เข้าชม : [50]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี