[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
23 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลาร่วมงานเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านท่าแก หมู่ 6 ณ ศาลาโฮมสเตย์บ้านท่าแก ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลาร่วมงานเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 บ้านท่าแก หมู่ 6 ณ ศาลาโฮมสเตย์บ้านท่าแก ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [145]
23 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 18 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดการสอนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองที่ดี - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยา
วันอาทิตย์ ที่ 18 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดการสอนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองที่ดี - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริ
เข้าชม : [246]
23 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.บุญส่ง ทองเชื่อม และคณะครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นำนักศึกษาเข้าร่วม \"โครงการฟ้าหลังฝนเพื่อคนพิการ\" โดยนำนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษศึกษาดูงานปวช.เกษตร เข้าชมภาพยนต์ที่โรงหนัง sf cinema central plaza , ห้องสมุดเพื่อชาวตล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.บุญส่ง ทองเชื่อม และคณะครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นำนักศึกษาเข้าร่วม \"โครงการฟ้าหลังฝนเพื่อคนพิการ\" โดยนำนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษศึกษาดูงานปวช.เกษตร เข้าชมภาพยนต์ที่โรงหนัง sf cinema central plaza , ห้องสมุดเพื่อชาวตล
เข้าชม : [311]
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มแผนงานและโครงการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านงานแผนและงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตำบล (dmis61) ณ สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มแผนงานและโครงการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านงานแผนและงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตำบล (dmis61) ณ สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [263]
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 4 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET แจกบัตรเข้าสอบ ย้ำให้นักศึกษาเตรียมความพกบัตรประชาชนมาเข้าสอบด้วย - ศรช.บ้านโนนม่วง สอนวิชา ภาษาไ
วันอาทิตย์ ที่ 4 ก.พ. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET แจกบัตรเข้าสอบ ย้ำให้นักศึกษาเตรียมความพกบัตรประชาชนมาเข้าสอบด้วย - ศรช.บ้านโนนม่วง สอนวิชา ภาษ
เข้าชม : [177]
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - สถานศึกษาสีขาว - ตู้แดงเสมารักษ์ - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบขอ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - สถานศึกษาสีขาว - ตู้แดงเสมารักษ์ - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เข้าชม : [129]
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ก.พ. 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลศิลา
วันที่ 1 ก.พ. 2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลศิลา
เข้าชม : [233]
13 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สถานีตำรวจภูธรย่อย ตำบลศิลา
วันที่ 31 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สถานีตำรวจภูธรย่อย ตำบลศิลา
เข้าชม : [176]
31 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 ม.ค. 61 คณะครูกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมนักศึกษาตำบลศิลา ร่วมงานอีสานบุญผะเหวดในงานประเพณีบุญ ประจำปี 2561 (ทำโรงทานป็อปคอร์น) ณ วัดสว่างสุธาราม และชุมชนบ้านหนองกุง
วันที่ 30 ม.ค. 61 คณะครูกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมนักศึกษาตำบลศิลา ร่วมงานอีสานบุญผะเหวดในงานประเพณีบุญ ประจำปี 2561 (ทำโรงทานป็อปคอร์น) ณ วัดสว่างสุธาราม และชุมชนบ้านหนองกุง
เข้าชม : [145]
31 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมทำวัตรเย็น ปฎิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมทำวัตรเย็น ปฎิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [257]
31 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านโนนม่วง และ โรงเรียนบ้านหนองกุง
วันที่ 29 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านโนนม่วง และ โรงเรียนบ้านหนองกุง
เข้าชม : [247]
25 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักศึกษา ประจำปี 2560 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ณ หอประจำอเนกประ
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักศึกษา ประจำปี 2560 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ณ หอประจำอเนกประ
เข้าชม : [260]
25 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมโครงการอาชีพแปรรูปมะขามหลักสูตร 15ชั่วโมง ในเวลา 09:00-12:00 น. หลักสูตรการทำมะขามคลุก 3 รส ขอขอบคุณ อ.ธันยพัฒน์ นูเร หน.งานอาชีพ ที่ได้มาเยี่ยมชมและให้คำชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้
วันที่ 24 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมโครงการอาชีพแปรรูปมะขามหลักสูตร 15ชั่วโมง ในเวลา 09:00-12:00 น. หลักสูตรการทำมะขามคลุก 3 รส ขอขอบคุณ อ.ธันยพัฒน์ นูเร หน.งานอาชีพ ที่ได้มาเยี่ยมชมและให้คำชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้
เข้าชม : [313]
23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา ,โรงเรียนในระบบตำบลศิลา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วันที่ 23 ม.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( MOU ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา ,โรงเรียนในระบบตำบลศิลา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เข้าชม : [227]
22 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ม.ค.2561 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ 15 ชั่วโมง การแปรรูปมะขามเพื่อบริโภคและจัดจำหน่าย ในวันนี้ได้อธิบายหลักสูตร ความเป็นมาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัตถุดิบ พร้อมเรียนรู้สูตรมะขามเปียกบำรุงหน้าและผิวอย่างง่าย 4 สูตร เช่น ผสมมะ
วันที่ 22 ม.ค.2561 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ 15 ชั่วโมง การแปรรูปมะขามเพื่อบริโภคและจัดจำหน่าย ในวันนี้ได้อธิบายหลักสูตร ความเป็นมาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมวัตถุดิบ พร้อมเรียนรู้สูตรมะขามเปียกบำรุงหน้าและผิวอย่างง่าย 4 สูตร เช่น ผสมมะ
เข้าชม : [142]
22 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจนักศึกษาปลอดยาเสพติด ไม่พบสารยาบ้าและยาไอซ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อนามัยบ้านหนองกุงเป็นผู้ตรวจในครั้งนี้
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจนักศึกษาปลอดยาเสพติด ไม่พบสารยาบ้าและยาไอซ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อนามัยบ้านหนองกุงเป็นผู้ตรวจในครั้งนี้
เข้าชม : [256]
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มกราคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบของนักศึกษาจัดสอน ติวเข้ม เติมความรู้ เช
วันที่ 18 มกราคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบของนักศึกษาจัดสอน ติวเข้ม เติมความรู้
เข้าชม : [282]
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะครูตำบลศิลาพร้อมกรรมการศูนย์การเลือกตั้งตำบลศิลาทั้ง 25 หมู่บ้าน และกลุ่มตำบลบ้านทุ่ม,ตำบลพระลับ,ตำบลแดงใหญ่, ตำบลดอนช้างและตำบลบ้านหว้า ร่วมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 โดยมีนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำ
วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะครูตำบลศิลาพร้อมกรรมการศูนย์การเลือกตั้งตำบลศิลาทั้ง 25 หมู่บ้าน และกลุ่มตำบลบ้านทุ่ม,ตำบลพระลับ,ตำบลแดงใหญ่, ตำบลดอนช้างและตำบลบ้านหว้า ร่วมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 โดยมีนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำ
เข้าชม : [214]
18 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักไทย ต้านภัยยาเสพติด ปี 2561(โซนรวงข้าวและแก่นขาม) รับฟังการบรรยายเรื่อง “เยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด” นำโดยนายณัฐธพนธื ห่วงรัตน์ และนายธนาคาร ภักดีแก้ว จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักไทย ต้านภัยยาเสพติด ปี 2561(โซนรวงข้าวและแก่นขาม) รับฟังการบรรยายเรื่อง “เยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด” นำโดยนายณัฐธพนธื ห่วงรัตน์ และนายธนาคาร ภักดีแก้ว จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔
เข้าชม : [130]
18 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 14-15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น (โซนรวงข้าวและแก่นขาม) จัดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรักไทย ต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 โดยมี ร้อยเอกศิวพล ฝั้นมณีวรรณ์ ผู้บังคับกองร้อยรถถัง ที่ 1 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นปร
วันอาทิตย์ ที่ 14-15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น (โซนรวงข้าวและแก่นขาม) จัดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรักไทย ต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 โดยมี ร้อยเอกศิวพล ฝั้นมณีวรรณ์ ผู้บังคับกองร้อยรถถัง ที่ 1 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นปร
เข้าชม : [138]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี