[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
18 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมกับวิชาชีพตัดผม เสริมสวย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 บริการตัดผมให้เด็กและประชนทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
13 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา ร่วมกับวิชาชีพตัดผม เสริมสวย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 บริการตัดผมให้เด็กและประชนทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
เข้าชม : [67]
18 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ม.ค.2561 กศน.ตำบลศิลา และกศน.ตำบลทั้ง18ตำบลร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นในโครงการสถานศึกษาสีขาวและะปลอดอบายมุขโดยได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้มีประสิ
วันที่ 4 ม.ค.2561 กศน.ตำบลศิลา และกศน.ตำบลทั้ง18ตำบลร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นในโครงการสถานศึกษาสีขาวและะปลอดอบายมุขโดยได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้มีประสิ
เข้าชม : [170]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการการจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศรช.บ้านศิลา หมู่ 28 อบรมการคัดแยกขยะ แบ่งประเภทขยะเปียก,ขยะทั่วไป,ขยะอันตราย,ขยะรีไซเคิล พร้อมลงมือปฎิบัติกิจกรรม”ขยะพารวย” ทำตะกร้ากระดาษแฟซี และ ม้านั่งยางรถยนต์ ผู้เข
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการการจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศรช.บ้านศิลา หมู่ 28 อบรมการคัดแยกขยะ แบ่งประเภทขยะเปียก,ขยะทั่วไป,ขยะอันตราย,ขยะรีไซเคิล พร้อมลงมือปฎิบัติกิจกรรม”ขยะพารวย” ทำตะกร้ากระดาษแฟซี และ ม้านั่งยางรถยนต์ ผู้เข
เข้าชม : [182]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสร้างสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยนักศึกษาทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใ
วันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสร้างสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยนักศึกษาทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จ
เข้าชม : [167]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นจัดอบรมการใช้เอบพิเคชั่น kahoot โดยท่านผอ.บุญส่ง ทองเชื่อม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม ครูกศน.ตำบลศิลา เข้ารับการอบรมร่วมกับ ข้าราชการ บุคลากรครู กศน.ทุกประเภท จำนวน 88 คน เพื่อให้ครู กศน.ได้นำไปใช้ในการเ
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นจัดอบรมการใช้เอบพิเคชั่น kahoot โดยท่านผอ.บุญส่ง ทองเชื่อม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม ครูกศน.ตำบลศิลา เข้ารับการอบรมร่วมกับ ข้าราชการ บุคลากรครู กศน.ทุกประเภท จำนวน 88 คน เพื่อให้ครู กศน.ได้นำไปใช้ในการ
เข้าชม : [90]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอนวิชา โครงงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงานเรื่องยาเสพติดใ
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่ม - กศน.ตำบลศิลา จัดสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดสอนวิชา โครงงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงานเรื่องยาเสพติ
เข้าชม : [178]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานวิชาชีพจัดพิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง สาขาวิชา ช่างตัดผมชาย ช่างดัดผม-เสริมสวยสตรี นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2561 จำนวนผู้จบหลักสูตร 124 คน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานวิชาชีพจัดพิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง สาขาวิชา ช่างตัดผมชาย ช่างดัดผม-เสริมสวยสตรี นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2561 จำนวนผู้จบหลักสูตร 124 คน
เข้าชม : [216]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - กศน.อำเภอเมือง ขอนแก่นบริจาคสิ่งของให้กับ กศน. ตำบลสำราญ กศน. บึงเนียน และตำบลศิลา - งานการศึก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - กศน.อำเภอเมือง ขอนแก่นบริจาคสิ่งของให้กับ กศน. ตำบลสำราญ กศน. บึงเนียน และตำบลศิลา - งานการ
เข้าชม : [149]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น คณะครู กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้เประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านดงพอง ตำบลศิลา จำนวน 300 ถุง พร้อมให้คำแนะนำในการทำอาชีพให้กับชาวบ้านสืบต่อไป
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น คณะครู กศน.ตำบลศิลา พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้เประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านดงพอง ตำบลศิลา จำนวน 300 ถุง พร้อมให้คำแนะนำในการทำอาชีพให้กับชาวบ้านสืบต่อไป
เข้าชม : [132]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมประชุมกับหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศบาลเมืองศิลา ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 21 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมประชุมกับหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศบาลเมืองศิลา ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [133]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 60 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่ 2 - กศน.ตำบลศิลา จัดห้องสมุดตำบล ปรับภูมทัศน์หลังน้ำลด - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงคว
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 60 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่ 2 - กศน.ตำบลศิลา จัดห้องสมุดตำบล ปรับภูมทัศน์หลังน้ำลด - ศรช.บ้านโนนม่วง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียง
เข้าชม : [64]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลาพร้อมคณะครูกลุ่มโซนแก่นขาม ปฎิบัติหน้าที่ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณ หน้ากศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ตำบลศิลา ตำบลสำราญ และตำบลบึงเนียม
วันที่ 17 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลาพร้อมคณะครูกลุ่มโซนแก่นขาม ปฎิบัติหน้าที่ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณ หน้ากศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ตำบลศิลา ตำบลสำราญ และตำบลบึงเนียม
เข้าชม : [76]
18 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17พ.ย.2560 ประชุมครูประจำกลุ่มภาคีเครือข่ายประจำภาคเรียน 2/2560เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมแก่นคูน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
17พ.ย.2560 ประชุมครูประจำกลุ่มภาคีเครือข่ายประจำภาคเรียน 2/2560เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมแก่นคูน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เข้าชม : [288]
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลาพร้อมคณะครูกลุ่มโซนแก่นขาม ปฎิบัติหน้าที่ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณ หน้ากศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ในวันนี้ ว่าที่ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะนำมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป
วันที่ 10 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลาพร้อมคณะครูกลุ่มโซนแก่นขาม ปฎิบัติหน้าที่ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณ หน้ากศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ในวันนี้ ว่าที่ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะนำมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป
เข้าชม : [227]
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ซ่อมแซ่ม กศน.ตำบลศิลาหลังจากน้ำลด เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/60 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60 นี้
วันที่ 8 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ซ่อมแซ่ม กศน.ตำบลศิลาหลังจากน้ำลด เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/60 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60 นี้
เข้าชม : [210]
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น และคณะครู กศน. ลงพื้นที่เขตอุทกภัยน้ำท่วมและตรวจสอบความเสียหายน้ำท่วม ณ กศน.ตำบลศิลา
วันที่ 1 พ.ย. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น และคณะครู กศน. ลงพื้นที่เขตอุทกภัยน้ำท่วมและตรวจสอบความเสียหายน้ำท่วม ณ กศน.ตำบลศิลา
เข้าชม : [412]
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 ต.ค. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่เขตอุทกภัยน้ำท่วมตำบลศิลา และตรวจสอบความเสียหายน้ำท่วม กศน.ตำบลศิลา ณ ปัจจุบัน พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านดงพอง หมู่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 ต.ค. 60 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่เขตอุทกภัยน้ำท่วมตำบลศิลา และตรวจสอบความเสียหายน้ำท่วม กศน.ตำบลศิลา ณ ปัจจุบัน พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านดงพอง หมู่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [298]
25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสอบ E-exam ของวันที่ 24 ตค.2560 มีผู้มีสิทธิ์สอบ ทั้งหมด 6 คน จึงสรุปผลการเข้าสอบ E-Exam ณ ศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ดังนี้ -รอบ เวลา 13.00-16.00 น. *ผู้เข้าสอบ 6 คน *ผู้ขาดสอบ - คน =รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด 6 คน ผู้ขาดสอบทั้งหมด - คน
รายงานผลการสอบ E-exam ของวันที่ 24 ตค.2560 มีผู้มีสิทธิ์สอบ ทั้งหมด 6 คน จึงสรุปผลการเข้าสอบ E-Exam ณ ศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ดังนี้ -รอบ เวลา 13.00-16.00 น. *ผู้เข้าสอบ 6 คน *ผู้ขาดสอบ - คน =รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด 6 คน ผู้ขาดสอบทั้งหมด
เข้าชม : [245]
7 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน
วันที่ 7 กันยายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดรายการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน ณ สถานีวิทยุ FM 102 MHz. ริมบึงแก่นนคร *เรื่อง/สาระสำคัญ การประชาสัมพันธ์* - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - การยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบของนักศึกษา จัดสอน ติวเข้ม เติมความรู้ วิชาภ
เข้าชม : [309]
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ส.ค.2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะครู กศน.ตำบลศิลา ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกตามโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต (Way of life )
วันที่ 22 ส.ค.2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะครู กศน.ตำบลศิลา ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกตามโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต (Way of life )ของหมู่ที่ 3,12,19,23,27 ร่วมกัน ทำดีเพื่อพ่อ ถวายปณิธาน ของตนเองและประกาศเจตารมณ์ของหมู
เข้าชม : [415]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี