[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
4 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กันยายน 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก
วันที่ 4 กันยายน 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนสอบปลายภาคเรียน
เข้าชม : [172]
25 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ ร้อยมาลัยกร และการทำงานใบตอง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนม่วง และได้รับการตรวจเยี่ยมจากกลุ่มงานอาชีพ
เข้าชม : [209]
20 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของครู กศน. เพื่อรองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต
วันที่ 19 ส.ค.2559 คณะครูกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของครู กศน. เพื่อรองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต ตามนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา สาก
เข้าชม : [174]
18 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ ร้อยมาลัยกร และการทำงานใบตอง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนม่วง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ ร้อยมาลัยกร และการทำงานใบตอง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนม่วง
เข้าชม : [193]
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินรณรงค์ประชามติ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลศิลา ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมเดินรณรงค์ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [211]
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมพัฒนาประชาชนเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 2
กศน.ตำบลศิลา และ กศน.ตำบลโคกสี จัดกิจกรรมพัฒนาประชาชนเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 2 เรื่อง การสมัคร facebook,line, gmail และการตัดต่อวีดีโอจากโปรแกรม viva video
เข้าชม : [228]
30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลศิลาโดยวิทยากรครู ค และครู ข เรื่อง การสมัคร gmail,facebook id line
เข้าชม : [164]
25 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงฏิบัติการ\"การพัฒนาประสิทธิภาพครู กศน.ด้านการบริหารโครงการ\"
วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาประสิทธิภาพครู กศน.ด้านการบริหารโครงการ\"
เข้าชม : [144]
24 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จีดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา รปภ.
กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
เข้าชม : [279]
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ครู ค เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กศน.ตำบลศิลา เข้าร่วมอบรมครู ค ในโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ครู ค เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เข้าชม : [185]
26 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักศึกษากศน.ตำบลศิลา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีท่านผอ.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและผอ.อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมพิธีในครั้งนี้
เข้าชม : [196]
20 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา รปภ.
กศน.ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม ละลายพฤติกรรมให้แก่นักศึกษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมในการเรียน แนะนำครูผู้สอน และนักศึกษาแนะนำตัวเอง แบ่งกลุ่มทำงานในสัปดาห์ต่อไป ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
เข้าชม : [359]
15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจระยะสั้น 5 ชั่วโมง \"การสานตระกร้าจากไม้ไผ่\" ณ บ้านโนนม่วง
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจระยะสั้น 5 ชั่วโมง \"การสานตระกร้าจากไม้ไผ่\" ณ บ้านโนนม่วง
เข้าชม : [423]
8 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น แบ่งเป็น ระดับ ประถมศึกษา 17 คน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 77 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 คน รว
เข้าชม : [144]
1 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 1 มิ.ย. 2559 กศน.ตำบลศิลา จัดพิธีมอบวุฒิการศึกษา ระดับ ประถม,ต้น,ปลาย และปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา
เข้าชม : [195]
30 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Echo English
กศน. ตำบลศิลาแนะนำนักศึกษา ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น. Echo. English. เพื่อนำไปศึกษาหาความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ใน สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
เข้าชม : [148]
25 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลาทำความสะอาดพัฒนาอาคารสถานที่พบกลุ่มในภาคเรียนที่ 1/2559
กศน.ตำบลศิลาทำความสะอาดพัฒนาอาคารสถานที่พบกลุ่มในภาคเรียนที่ 1/2559
เข้าชม : [169]
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนไทยวิวัฒพลเมือง
กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เข้าชม : [247]
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลศิลา เข้าพบ นายเพชร โพธิ์พุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น เพื่อชี้แจง การเทียบโอนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนสำหรับ กลุ่ม (รปภ.)
คณะครู กศน.ตำบลศิลา เข้าพบ นายเพชร โพธิ์พุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น เพื่อชี้แจง การเทียบโอนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนสำหรับ กลุ่ม (รปภ.)
เข้าชม : [478]
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กศน.ตำบลศิลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
เข้าชม : [310]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี